#NAME "Саамско-русский разговорник. Автор Афанасьева Н.Е. v.1.1" #INDEX_LANGUAGE "Russian" #CONTENTS_LANGUAGE "Russian" АГКЬ (ВОЗРАСТ) [m1][b][c]АГКЬ[/c][/b] ВОЗРАСТ[/m] [m1] [/m] [m1] [b]Е̄ннэ ыгке лӣ То̄ннӭ?[/b] Сколько лет Вам?[/m] [m1][b]Мыннӭ лӣ ...[/b] Мне ...[/m] [m1][b]ко̄ллмлоагкь ко̄ллм ыгке.[/b] 33 года[/m] [m1][b]выдтэмплоагкь ыгке[/b] 15 лет[/m] [m1][b]пэйель не̄йлльйлоагкь ыгке[/b] за 40 лет[/m] [m1][b]ка̄ххцэмьплоагкь ыгке[/b] 18 лет[/m] [m1][b]не̄йлльйлоагкь кыджем ыгке[/b] 47 лет[/m] [m1][b]Манҍтэ ыгесьт ля̄к То̄нн шэ̄ннтма?[/b] В каком году Вы родились?[/m] [m1][b]Мунн ля̄ эхт туафанат ахц чӯдтӭ ко̄ллмлоагь кудант ыгесьт шэ̄ннтма.[/b] Я родилась в 1936 году.[/m] [m1][b]То̄н ля̄к нӣльенҍ ыгенҍ пуаррса муннэ.[/b] Вы на четыре года старше меня.[/m] [m1][b]Э со̄нн лӣ выдэнҍ ыгке нӯра мунна.[/b] А он (она) на пять лет моложе меня.[/m] [m1][b]Мунэсьт вэххтэнне ля̄ннч нэ̄мм пе̄ййв.[/b] У меня скоро будет день рожденья.[/m] [m1][b]Куэссь лӣ То̄нэсьт нэ̄мм пе̄ййв?[/b] Когда у Вас день рожденья?[/m] [m1][b]Е̄ннэ ыгке лӣ ...[/b] Сколько лет ...[/m] [m1][b]то̄н ка̄ннца[/b] твоему другу (твоей подруге)[/m] [m1][b]со̄н тоавврэшша[/b] его товарищу[/m] [m1][b]то̄н аллка[/b] твоему сыну[/m] [m1][b]со̄н нӣййта[/b] его (её) дочери[/m] [m1][b]Соннӭ лӣ ...[/b] ему (ей) ...[/m] [m1][b]лоагкь ыгке[/b] 10 лет[/m] [m1][b]не̄лльйлоагкь выдт ыгке[/b] 45 лет[/m] [m1][b]кыджемьлоагкь кудт ыгке[/b] 76 лет[/m] [m1][b]ё тӣввтма лӣ каххцлоагкь выдт ыгке[/b] уже исполнилось 85 лет[/m] [m1][b]Агкне лӣ альт чӯдтҍ ыгке.[/b] Бабульке около ста лет.[/m] [m1][b]Куэссь ля̄к То̄нн шэ̄ннтма? ...[/b] Когда Вы родились? ...[/m] [m1][b]Мунн ля̄ ... шэ̄ннтма[/b] Я родился ...[/m] [m1][b]кыдта[/b] весной[/m] [m1][b]та̄лльва[/b] зимой[/m] [m1][b]ке̄сся[/b] летом[/m] [m1][b]че̄ххча[/b] Осенью[/m] [m1][b]Мунн ля̄ 15 пе̄йвэсьт ке̄ссь ма̄нэсьт шэ̄ннтма.[/b] Я родился 15 -го июня.[/m] [m1][b]Куэссь лӣ алльк шэ̄ннтма?[/b] Когда родился сын?[/m] [m1][b]Алльк лӣ нюххч ма̄нэсьт шэ̄ннтма.[/b] Сын родился в марте месяце (в месяце прилёта лебедей на Север).[/m] [m1][b]Куэссь лӣ ... шэ̄ннтма?[/b] Когда ... родился? ...[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ ... шэ̄ннтма ...[/b] Он родился (она родилась) ...[/m] [m1][b]лоагант пе̄йвэсьт че̄ххч ма̄нэсьт[/b] десятого сентября[/m] [m1][b]пе̄рвэ пе̄йвэсьт о̄дтыгкь ма̄нэсьт[/b] первого января[/m] [m1][b]ко̄лмантлоагант пе̄йвэсьт ке̄ссь ма̄нэсьт[/b] 30 июня[/m] [m1][b]ня̄льянт пе̄йвэсьт сӯййн ма̄нэсьт[/b] 4 июля[/m] [m1][b]Алльк лӣ выдант пе̄йвэсьт нюххч ма̄нэсьт шэ̄ннтма.[/b] Сын родился пятого марта.[/m] [m1][b]Касьт ля̄к То̄нн шэ̄ннтма?[/b] Где Вы родились?[/m] [m1][b]Мунн ля̄ Арьсъёгэсьт шэ̄ннтма.[/b] Я родилась в деревне Арьсъёгк.[/m] [m1][b]Касьт лӣ ... шэ̄ннтма?[/b] Где родился? ...[/m] [m1][b]со̄нн[/b] он (она)[/m] [m1][b]па̄ррьшя[/b] мальчик[/m] [m1][b]нӣййт[/b] дочь, девушка[/m] [m1][b]алльк[/b] сын[/m] [m1][b]вӣлльй[/b] брат[/m] [m1][b]вуэррьпэнҍ[/b] сестра[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ ... шэ̄ннтма[/b] Он родился; она (родилась)...[/m] [m1][b]ча̄рэсьт[/b] в тундре,[/m] [m1][b]Луя̄вьрэсьт[/b] Ловозере[/m] [m1][b]шӯрр ланӭсьт[/b] в большом городе[/m] [m1][b]мо̄джесь па̄јкэсьт[/b] в красивом краю[/m] [m1][b]ме̄рр са̄ткэсьт[/b] на морском становще[/m] [m1][b]са̄мь сыйтэсьт[/b] в саамском посёлке[/m] [m1][b]Баренц ме̄р рынтэсьт[/b] на берегу Баренцевого моря[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] А̄ЙЙК ТИТ (УКАЗАНИЯ ВРЕМЕНИ) [m1][b][c]А̄ЙЙК ТИТ[/c][/b] УКАЗАНИЯ ВРЕМЕНИ[/m] [m1][/m] [m1][b]а̄ййк[/b] время, пора[/m] [m1][b]агкь - агь[/b] век[b], [/b]столетие[/m] [m1][b]адтҍ[/b] теперь, сейчас[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ куалмант ча̄сс.[/b] Сейчас третий час.[/m] [m1][b]а̄йкалт[/b] Рано[/m] [m1][b]а̄йкалт коадцъе[/b] встать рано[/m] [m1][b]вэххтэнне[/b] Скоро[/m] [m1][b]ента[/b] завтра[/m] [m1][b]ента а̄йкалт[/b] завтра рано[/m] [m1][b]ента маӈӈедҍ[/b] завтра поздно[/m] [m1][b]еххта[/b] вчера[/m] [m1][b]еххта а̄йкалт[/b] вчера рано[/m] [m1][b]еххта маӈӈедҍ[/b] вчера поздно[/m] [m1][b]ё[/b] уже[/m] [m1][b]ӣнцэ[/b] утро[/m] [m1][b]ӣнцэ а̄йкалт[/b] рано утром[/m] [m1][b]ӣнцэ маӈӈедҍ[/b] поздно утром[/m] [m1][b]ма̄ӣн - ман[/b] месяц, луна[/m] [m1][b]Ма̄нэсьт ле̄в не̄лльй не̄дтэль .[/b] В месяце четыре недели.[/m] [m1][b]маӈӈа[/b] потом, после[/m] [m1][b]маӈӈа ента[/b] послезавтра[/m] [m1][b]маӈӈедҍ[/b] поздно[/m] [m1][b]маӈӈьля[/b] позже[/m] [m1][b]маӈӈьлагка[/b] попозже[/m] [m1][b]не̄дтэль[/b] неделя[/m] [m1][b]Не̄дтҍлесьт ле̄в кыджем пе̄ййвэ.[/b] В неделе - семь дней.[/m] [m1][b]пе̄ййв - пейв[/b] день, солнце[/m] [m1][b]пе̄ййва[/b] днём[/m] [m1][b]пе̄ййва а̄йкалт[/b] рано днём[/m] [m1][b]пе̄ййва маӈӈедҍ[/b] поздно днём[/m] [m1][b]пе̄йвэсьт пя̄ййва[/b] день за днём[/m] [m1][b]пе̄ййв кэ̄сск[/b] полдень[/m] [m1][b]пуэдтӭй не̄дтҍлесьт[/b] на будущей неделе[/m] [m1][b](ма̄нэсьт, ыгесьт)[/b] (в будущем месяце, в наступающем году)[/m] [m1][b]пэйель[/b] через[/m] [m1][b]пэйель ента[/b] послезавтра[/m] [m1][b]пэйель е̄ххта[/b] позавчера[/m] [m1][b]пэйель ма̄н[/b] через месяц[/m] [m1][b]пэйель не̄дтӭль[/b] через неделю[/m] [m1][b]пэйель пе̄йв[/b] через день[/m] [m1][b]пэйель часс[/b] через час[/m] [m1][b]пэйель ыгь[/b] через год[/m] [m1][b]сутк[/b] сутки[/m] [m1][b]суткэ мӣлльтэ[/b] по суткам (сутками)[/m] [m1][b]та̄рьм[/b] сегодня[/m] [m1][b]та̄рьм ӣнцэ[/b] сегодня утром[/m] [m1][b]та̄рьм е̄кьна[/b] сегодня вечером[/m] [m1][b]та̄рьм ыгка[/b] сегодня ночью[/m] [m1][b]тоаййв[/b] часто[/m] [m1][b]тоаййва[/b] чаще[/m] [m1][b]тыййма[/b] в прошлом году[/m] [m1][b]тыйймъя[/b] прошлом, прошедшэм (году)[/m] [m1][b]тунн ма̄нэсьт[/b] в том месяце[/m] [m1][b]тэнн не̄дтҍлесьт[/b] на этой неделе[/m] [m1][b]ча̄сс[/b] час[/m] [m1][b]ча̄сс ве̄рьт[/b] около часа[/m] [m1][b]пе̄лль ча̄ссэ[/b] полчаса[/m] [m1][b]Че̄сс пай[/b] минутка[/m] [m1][b]Кӯ лӣ ча̄сс?[/b] Который час?[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ выдт ча̄ссэ![/b] Сейчас пять часов![/m] [m1][b]Адтҍ лӣ пе̄лль лоагкь ча̄ссэ.[/b] Сейчас половина десятого.[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ выдтэмплоагкь минуһтэ[/b] Сейчас без пятнадцати час.[/m] [m1][b]э̄ввтэль э̄ххт ча̄ссэ.[/b] [/m] [m1][b]Адтҍ лӣ вӯӣйкэсь кудт чассэ.[/b] Сейчас ровно 6 часов.[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ лоагкь минуһтэ маӈӈа не̄лльй ча̄ссэ.[/b] Сейчас десять минут пятого.[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ не̄лльй лоагкь выдт минуһтэ эввтэль кудтҍ ча̄ссэ.[/b] Сейчас 45 минут до двух часов.[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ вӯййкэсьт 15 ча̄ссэ[/b] Сейчас ровно 15 часов[/m] [m1][b]Москва а̄йк мӣлльтэ.[/b] по Московскому времени.[/m] [m1][b]Адтҍ лӣ пе̄ль ко̄ллм ча̄ссэ.[/b] Сейчас половина третьего.[/m] [m1][b]Куэссь Тыйй по̄дтҍбэдтӭ?[/b] Когда Вы приедете?[/m] [m1][b]Куэссь вуайй пуэдтӭ?[/b] Когда можно придти, подойти?[/m] [m1][b]Вуэййбэдтӭ пэйель ча̄сс пуэдтӭ.[/b] Вы можете через час подойти?[/m] [m1][b]ыгкь - ыгь[/b] Год[/m] [m1][b]Ыгест ле̄в 12 ма̄ннэ.[/b] В году [b]- [/b]12 месяцев.[/m] [m1][b]ыгесьт ыгка[/b] из года в год[/m] [m1][b]ыйй - ый[/b] ночь[/m] [m1][b]ые милльтэ[/b] по ночам[/m] [m1][b]эввтэль[/b] раньше воскресенье[/m] [m1][b]эйй ента[/b] не завтра[/m] [m1][b]эйй пе̄ййва[/b] не днём[/m] [m1][b]эйй та̄рьм[/b] не сегодня[/m] [m1][b]эйй ыгка[/b] не ночью[/m] [m1][b]югке пе̄йв (ча̄сс, ыгь)[/b] каждый день (час, год) воскресенье[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] Е̄РРК (ПОГОДА) [m1][b][c]Е̄РРК[/c][/b] ПОГОДА[/m] [m1] [/m] [m1][b]аббьр - абьр[/b] дождь[/m] [m1][b]Аббьр колкнэлле коаллк.[/b] Льёт проливной дождь.[/m] [m1][b]аббьр вуэххьт[/b] туча дождя (дождевая туча)[/m] [m1][b]Аббьр вуэххьт коатӭ пе̄йв.[/b] Дождевая туча солнце закрыла.[/m] [m1][b]аббьръесь[/b] дождливый[/m] [m1][b]аббьръесь че̄ххч[/b] дождливая осень[/m] [m1][b]аббрь ю̄ккс[/b] радуга[/m] [m1][b]Альмэсьт се̄рр аббьр ю̄ккс, роаммаһт чильмэтҍ.[/b] На небе играет радуга, глаза радует[/m] [m1][b]алльм - альм[/b] метель, вьюга[/m] [m1][b]Алльм ря̄гк ныдтҍ, штэ вӯййнас та̄һп.[/b] Так вьюга воет, что дыхание спирает.[/m] [m1][b]жоарр - жоар[/b] жара[/m] [m1][b]Жоарр та̄хьтэтҍ эйй муррьт.[/b] Жара костей не ломит.[/m] [m1][b]вӯйнас - вӯййнас[/b] воздух (дыхание)[/m] [m1][b]Оавведҍ эһкан, анҍ ыэрс вӯйнас пуадт.[/b] Открой окно, пусть свежий воздух войдёт.[/m] [m1][b]вэ̄дз - вэ̄з[/b] снег[/m] [m1][b]Вэрс вэ̄дз коатӭ е̄ммьне, оалкэ та̄лльв.[/b] Свежий снег покрыл землю, началась зима.[/m] [m1][b]вэ̄дзяй[/b] снежный[/m] [m1][b]Танӓ та̄лльв ля̄йй чофта вэ̄дзяй.[/b] Нынче зима была очень снежная.[/m] [m1][b]ӣӈӈ[/b] лёд[/m] [m1][b]Таннӓ ӣӈӈ ёгэнҍ, ёавьрэнҍ чофта маӈӈедҍ кэльмэ.[/b] Нынче лёд на реках, озёрах очень поздно встал.[/m] [m1][b]куэӆӆьк - куэӆьк[/b] тишина[/m] [m1][b]Мугка куэӆӆьк лӣ, штэ пӣльетҍ кышшк.[/b] Такая тишина, что в ушах ломит.[/m] [m1][b]кэлмас[/b] холод[/m] [m1][b]Оаллкэнҍ лӣ кэлмас, быдт поаһкса тыввнэдтэ.[/b] На улице холодно, надо теплее одеться.[/m] [m1][b]кэ̄ллмас[/b] холода[/m] [m1][b]Та̄лльв кугкь тӯлляйй кэ̄ллмсэтҍ.[/b] Зима долго держит холода.[/m] [m1][b]куэллт - куэлт[/b] лёгкий пушистый снег[/m] [m1][b]Оаллкэнҍ манн куэллт.[/b] На улице идёт лёгкий снежок.[/m] [m1][b]мунь - мӯнне[/b] мороз[/m] [m1][b]Мӯнь каццк парнанҍ нюнҍ.[/b] Мороз кусает у ребятишек нос.[/m] [m1][b]мунняй[/b] морозно[/m] [m1][b]Оаллкэнҍ лӣ мӯнняӣ.[/b] На улице морозно.[/m] [m1][b]пӣӈӈк - пӣӈк[/b] ветер[/m] [m1][b]Поссей таввял пӣӈӈк.[/b] Подул северный ветер.[/m] [m1][b]пӣӈӈькъесь[/b] ветренный[/m] [m1][b]Та̄рьм ля̄йй пӣӈӈькъесь пе̄ййв.[/b] Сегодня был ветреный день.[/m] [m1][b]пӣӈӈькяй[/b] ветренно[/m] [m1][b]та̄ссьт - та̄сьт[/b] звезда[/m] [m1][b]тӣрьмэсь - тӣррмас[/b] гроза[/m] [m1][b]цӣгк - цӣг[/b] туман[/m] [m1][b]цӣгкяй[/b] туманно[/m] [m1][b]Оаллкэнҍ лӣ цӣгкяй, эйй кӯсьт нӣми.[/b] На улице туманно, ничего не видно.[/m] [m1][b]што̄ррм[/b] буря[/m] [m1][b]юэв - ю̄ввэ[/b] штиль, тишина, спокойствие[/m] [m1][b]Манҍтэ е̄ррк лӣ та̄рьм оаллкэнҍ?[/b] Какая погода на улице?[/m] [m1][b]Оаллкэнҍ лӣ ...[/b] Сегодня на улице ...[/m] [m1][b](чофта) кэлмас[/b] (очень) холодно[/m] [m1][b]аббрай[/b] дождливо[/m] [m1][b]жоарряй[/b] жарко (жарковато)[/m] [m1][b]поакас[/b] тепло[/m] [m1][b]Та̄рьм оаллюиҍ лӣ поакас.[/b] Сегодня на улице тепло.[/m] [m1][b]Еххта ля̄йй оаллкэнҍ юэв шэ̄ӈӈ.[/b] Вчера на улице была тихая погодаэ[/m] [m1][b]Алльм лӣ пэ̄влэгуэйм коаһтъюввма.[/b] Небо затянуто тучами.[/m] [m1][b]Е̄тткас ле̄в чоазенҍ тӣввтма.[/b] Улицы всплошь в воде. (Букв. Заполнены водой).[/m] [m1][b]Манҍтэ температура лӣ оаллкэнҍ?[/b] Какая температура на улице?[/m] [m1][b]Та̄рьм лӣ лоагкь гра̄дтэ вӯле нӯлля.[/b] Сегодя десять градусов ниже нуля.[/m] [m1][b]Куэсст, штэ алльмлувв.[/b] Похоже, что завьюжит.[/m] [m1][b]Куэллт манн.[/b] Идёт снег.[/m] [m1][b]Ӓйкалт пӯдӭ та̄лльв.[/b] Рано началась зима.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] КӮССЕТЬ Е̄ЛЛЕМ САЙЙ (ГОСТИНИЦА) [m1][b][c]КӮССЕТЬ Е̄ЛЛЕМ САЙЙ[/c][/b] ГОСТИНИЦА[/m] [m1] [/m] [m1][b]Ле̄в ле Тӣн ланӭсьт кӯссетҍ е̄ллем сай?[/b] Есть в Вашем городе гостиницы?[/m] [m1][b]Ко̄ххт е̄ввла? Ле̄в! Ле̄в![/b] Как нет? Есть! Есть![/m] [m1][b]Вуаяк ле То̄нн ве̄кьхэ мыннӭ (мыйе)[/b] Можете ли помочь мне (нам)[/m] [m1][b]кӯссетҍ е̄ллсм сай воалшэ?[/b] выбрать гостиницу?[/m] [m1][b]Касьт лӣ Тӣн ланӭсьт кӯссетҍ е̄ллем сайй?[/b] Где в вашем городе гостиница?[/m] [m1][b]Ва̄ххтьей кӯссетҍ е̄ллем саесьт[/b] дежурный (портье) гостиницы[/m] [m1][b]Кӯссетҍ е̄ллем сайя вя̄ӆтэдтмушш[/b] поселение в гостиницу[/m] [m1][b]Кӯссетҍ е̄ллем сайя вя̄ӆтэдтмушш[/b] Поселение в гостиницу[/m] [m1][b]ля̄ннч пе̄ййва нымпь ча̄ссэсьт.[/b] будет днём в 14 часов.[/m] [m1][b]Мунн та̄тче пэ ва̄лльтэ:[/b] Я хотел бы взять:[/m] [m1][b]эфт о̄ллмайя ко̄мнаһт[/b] одноместный номер[/m] [m1][b]кудтҍ о̄ллмайя ко̄мнаһт[/b] двухместный номер[/m] [m1][b]лашшь вуэдтӭмь сайй[/b] дополнительную кровать[/m] [m1][b]колм олмайя ко̄мнаһт[/b] трёхместный номер[/m] [m1][b]люкс нуммер[/b] люкс номер[/m] [m1][b]пе̄ль люкс нуммер[/b] номер полу - люкс[/m] [m1][b]Лӣ элля Тӣнэнҍ вя̄л эфт о̄ллмая[/b] Есть ли у Вас ещё одноместный[/m] [m1][b]ко̄мнаһт эфт - кудтҍ ыйя?[/b] номер на одну-две ночи?[/m] [m1][b]Вуэйепь мыйй кудтҍ о̄ллмайя ко̄мнат ва̄лльтэ?[/b] Можем мы двухместный номер взять?[/m] [m1][b]Мунн лӣйе Тӣнэнҍ мун нэ̄м э̄л аннма[/b] Я заказывала у Вас на моё имя...[/m] [m1][b]телеграмма мӣлльтэ[/b] по телеграмме[/m] [m1][b]кырьй мӣлльтэ[/b] через письмо[/m] [m1][b]те̄лефон мӣлльтэ[/b] по телефону[/m] [m1][b]эмэйл мӣлльтэ[/b] через интернат[/m] [m1][b]эфт о̄ллмайе ко̄мнат[/b] одноместный номер[/m] [m1][b]кудтҍ о̄ллмайе ко̄мнат[/b] двухместный номер[/m] [m1][b]колм о̄ллмайе ко̄мнат[/b] трёхместный номер[/m] [m1][b]люкс нуммер[/b] номер люкс[/m] [m1][b]Е̄ннэ стуайй Тӣн кӯссетҍ е̄ллем саесьт[/b] Сколько стоит в Вашей гостинице[/m] [m1][b]люкс нуммер?[/b] люкс номер?[/m] [m1][b]Лӣ элля Тӣнэнҍ мӣ -не вӯгкса?[/b] Нет ли у вас чего-ннбудь подешевле?[/m] [m1][b]Мун та̄та кӯдтье Тӣнэнҍ ...[/b] Я желаю остановиться у Вас ...[/m] [m1][b]колм пя̄ййва[/b] на три дня[/m] [m1][b]эфт не̄дтэль баяс[/b] на одну неделю[/m] [m1][b]выдт суткэ баяс[/b] на пять суток[/m] [m1][b]пе̄ль ма̄ннэ[/b] на полмесяца[/m] [m1][b]Вуайй Тӣн е̄ллем саесьт[/b] Можно в Вашей гостинице[/m] [m1][b]кэ̄сск пе̄йв я е̄кесь по̄ррмуж коаввнэ?[/b] ообедать и поужинать?[/m] [m1][b]Мунн а̄на Тӣнэтҍ, цоаввьнӭ мун[/b] Я прошу Вас, разбудите меня[/m] [m1][b]ӣнцэ кудант (ка̄хцант) ча̄ссэсьт.[/b] утром в шесть (восемь) часов.[/m] [m1][b]Вуэййбэдтӭ ӣнцэсь по̄ррмуж[/b] Можете доставить завтрак[/m] [m1][b]мун нуммьре пыһтӭ?[/b] В мой номер?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, ныдтҍ![/b] Да, да![/m] [m1][b]Вуайй аннҍтэ оаассэтҍ ...[/b] Можно отдать одежду ...[/m] [m1][b]Чисстэ[/b] почистить[/m] [m1][b]пэ̄сслэ я гла̄дҍле?[/b] постирать и погладить?[/m] [m1][b]Е̄ннэ аллк тэдта сто̄йе?[/b] Сколько это будет стоить?[/m] [m1][b]Вуайй тэста тӣӈькэтҍ воаӣхэ?[/b] Можно здесь обменять деньги?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, тэста вуайй пугк ӣллькъе,[/b] Да, здесь можно всё осуществить,[/m] [m1][b]мэ̄нн тыйе быдт.[/b] что вам необходимо.[/m] [m1][b]Тала тыйе ко̄мнат ло̄һк а̄ввдэгк,[/b] Вот вам ключ от номера,[/m] [m1][b]кӯссь о̄ллма ка̄рта[/b] карта гостя[/m] [m1][b]Кырьйхэгке кӯссь о̄ллма карта![/b] Заполните карту гостя![/m] [m1][b]Ко̄мнат быдт кӯһтэмлоагант[/b] Номер необходимо до 12[/m] [m1][b]ча̄сс райя са̄ӆӆкэ.[/b] часов освободить.[/m] [m1][b]Па̄ссьпэ![/b] Спасибо![/m] [m1][b]Касьт вуайй ӣжян[/b] Где можно оставить[/m] [m1][b]выйем машына ыяс кӯдтӭ?[/b] на ночь личный автомобиль?[/m] [m1][b]Мӣнэнҍ лӣ машынатҍ оаррэм сайй,[/b] У нас есть стоянка для машин,[/m] [m1][b]лышэ ма̄ккьсе быдт.[/b] только нужно заплатить за это.[/m] [m1][b]Вуая мунн ма̄ккьсэ? ...[/b] Могу я оплатить? ...[/m] [m1][b]тӣӈькэгуэйм[/b] деньгами (наличными)[/m] [m1][b]пэйель кредит ка̄рта[/b] кредитной карточкой[/m] [m1][b]кя̄ййн че̄кагуэйм[/b] дорожными чеками[/m] [m1][b]Комнатэтҍ коаппчей нӣййт[/b] горничная[/m] [m1][b]Касьт лӣ тэста? ...[/b] Где здесь? ...[/m] [m1][b]ба̄рр[/b] Бар[/m] [m1][b]ресторанн[/b] ресторан[/m] [m1][b]рӯшш ба̄йна[/b] русская баня[/m] [m1][b]ла̄дтҍ ба̄йна[/b] финская сауна[/m] [m1][b]вӯйнэдтэм за̄лл[/b] плавательный бассейн[/m] [m1][b]вӯфтэтҍ пе̄ррэм са̄лонн[/b] салон для стрижки (парикмахерская)[/m] [m1][b]утеральнэһкь[/b] полотенце[/m] [m1][b]вуэдтӭмь лыйн[/b] постельное бельё[/m] [m1][b]Вуайй сӣнэтҍ воайхэ?[/b] Можно их поменять?[/m] [m1][b]Е̄ллем ко̄мнатэсьт лӣ кэлмас.[/b] В номере холодно.[/m] [m1][b]Е̄ллем ко̄мнатэсьт лӣ чофта поакас.[/b] В номере очень тепло.[/m] [m1][b]Вуайй тэста кӯррэ?[/b] Можно здесь курить?[/m] [m1][b]Е̄ллем ко̄мнатэсьт эй вуэй кӯррэ.[/b] В номере нельзя курить.[/m] [m1][b]Коридорэсьт эйй вуэй кӯррэ![/b] В коридоре нельзя курить![/m] [m1][b]Кӯррэ вуайй лышэ тамьпе, оаллкэнҍ.[/b] Курить можно только там, на улице.[/m] [m1][b]Ма̄ккьсе удць ба̄р югкмужэтҍ![/b] Оплатите напитки мини бара![/m] [m1][b]Ма̄ккьсе телефон соарнънэмужэтҍ![/b] Оплатите телефонные переговоры![/m] [m1][b]Ко̄з вуайй кла̄дҍ кӯдтӭ?[/b] Где можно оставить багаж?[/m] [m1][b]Кырьйхэгке мыннӭ комнат е̄ллем эвтэсьт ма̄кксьмуж![/b] Выпишите мне счёт за проживание в номере![/m] [m1][b]Ныдтҍ, тэ̄нн мунн воалмша тыйе.[/b] Да, я приготогвлю это для вас.[/m] [m1][b]Коаһче мыннӭ таксе![/b] Вызовите мне такси![/m] [m1][b]Кӯдсалле тӣррвэнҍ[/b] До свидания![/m] [m1][b]Пӯррь пуэдӓнт мыйе вя̄л вуэр![/b] Добро пожаловать к нам ещё раз![/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] КЭ̄ЖЪНЗЭГ (ВОПРОСЫ) [m1][b][c]КЭ̄ЖЪНЗЭГ[/c][/b] ВОПРОСЫ[/m] [m1] [/m] [m1][b]Ке̄? - [/b]Кто? (ед.ч.) [b]Ке̄гк? [/b]Кто? (ми. ч.)[/m] [m1][b]Ке̄ лӣ тэдта?- [/b]Кто это? [b]Ке̄гк ле̄в тэгка? [/b]- Кто это?[/m] [m1][b]Тэдта лӣ нӣййт - [/b]Это девушка. [b]Тэгка ле̄в нӣйт[/b]. [b]- [/b]Это девушки.[/m] [m1][b]Мӣ? - [/b]Что? (ед. ч.) [b]Мэгк? [/b]- Что? (мн. ч.)[/m] [m1][b]Мӣ лӣ тэдта? [/b]- Что это? [b]Мэгк ле̄в тэгка? [/b]- Что это?[/m] [m1][b]Тэдта лӣ о̄дт кнӣга[/b]. - Это новая книга. [b]Тэгка ле̄в о̄дт кнӣга [/b]. - Это новые книги.[/m] [m1][b]Манҍтэ?[/b] Какой? Какая? Какое? Какие?[/m] [m1][b]Манҍтэ лӣ тэдта газеһт?[/b] Какая эта газета?[/m] [m1][b]Тэдта газеһт лӣ чофта тыгквэн газеһт.[/b] Это очень интересная газета.[/m] [m1][b]Ко̄ххт? [/b]- Как? [/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ тон нэ̄мм?[/b] Как тебя зовут?[/m] [m1][b]Мун нэ̄мм лӣ Моатрэн.[/b] Меня зовут Матрёна.[/m] [m1][b]Куэссь?[/b] Когда?[/m] [m1][b]Куэссь оаввант? ...[/b] Когда откроется? ...[/m] [m1][b]са̄мь экспо[/b] саамское экспо[/m] [m1][b]о̄дт теаһтр[/b] новый театр[/m] [m1][b]студенческэ семенарр[/b] студенческий семинар[/m] [m1][b]е̄весь ла̄ффьк[/b] продуктовый магазин[/m] [m1][b]шко̄льнэ буффеһт?[/b] школьный буфет[/m] [m1][b]Мэ̄ййт?[/b] Почему?[/m] [m1][b]Мэ̄ййт эгк пуадта еххта?[/b] Почему не пришёл вчера?[/m] [m1][b]Мунн эмм вауйя еххта пуэдтӭ.[/b] Я не смог вчера придти.[/m] [m1][b]Касьт?[/b] Где?[/m] [m1][b]Касьт е̄ллев са̄мь о̄ллма?[/b] Где живут саамы?[/m] [m1][b]Са̄мь о̄ллма е̄ллев Скадинавиясьт[/b] Саамы живу т в Скандинавии[/m] [m1][b]я Куэллнэгк нёркэсьт.[/b] и па Кольском полуострове.[/m] [m1][b]Ке̄з?[/b] Кому?[/m] [m1][b]Ке̄з то̄нн зво̄нак?[/b] Кому ты звонишь?[/m] [m1][b]Мунн зво̄на ка̄ннцсан.[/b] Я звоню моему другу (моей подруге).[/m] [m1][b]Ко̄з?[/b] Куда?[/m] [m1][b]Ко̄з мэ̄ннэв о̄ллма?[/b] Куда идут люди?[/m] [m1][b]О̄ллма мэ̄ннэв выставка уййнэ.[/b] Люди идут посмотреть выставку.[/m] [m1][b]Кейт?[/b] Кого?[/m] [m1][b]Кейт ва̄лтак мӣлльтэ?[/b] Кого возьмёшь с собой?[/m] [m1][b]Студентэтҍ ва̄лта мӣлльтэ.[/b] Студентов возьму с собой.[/m] [m1][b]Мэйт?[/b] Что?[/m] [m1][b]Мэйт ва̄лтак мӣлльтэ?[/b] Что ты возьмёшь с собой?[/m] [m1][b]Газетатҍ я журналэтҍ ва̄лта мӣлльтэ.[/b] Газеты и журналы возьму с собой.[/m] [m1][b]Ке̄нн?[/b] Кого?[/m] [m1][b]Ке̄нн то̄нн уйнак тамьпе?[/b] Кого ты там видишь?[/m] [m1][b]Уйна то̄н ка̄ннҍц.[/b] Я вижу твоего друга (твою подругу).[/m] [m1][b]Мэ̄нн?[/b] Что?[/m] [m1][b]Мэ̄нн пай о̄зак?[/b] Что ты всё ищешь?[/m] [m1][b]Нимэ̄нн мунн эмм о̄з![/b] Ничего я не ищу![/m] [m1][b]Ке̄сьт?[/b] У кого?[/m] [m1][b]Ке̄сьт вуайй вуэссьтэ? ...[/b] У кого можно купить? ...[/m] [m1][b]са̄мь суӎҍк[/b] саамскую сумку[/m] [m1][b]пӯдзэ тӯльй[/b] оленью шкуру[/m] [m1][b]пӯдзэ вуэнч[/b] оленье мясо[b], [/b]оленину[/m] [m1][b]Коаммсэтҍ[/b] койбы[/m] [m1][b]вуэсскэд кабперь[/b] пыжиковую шапку[/m] [m1][b]луэммнэтҍ я ёӈэтҍ[/b] морошку и бруснику[/m] [m1][b]чоаһпесь мӯрьетҍ я сэретҍ[/b] чёрную ягоду (воронику) и чернику[/m] [m1][b]Масьт?[/b] Из чего?[/m] [m1][b]Масьт лӣ тэдта вӯсс кӯррма?[/b] Из чего сшита эта сумка?[/m] [m1][b]Вӯсс лӣ пӯдзэ на̄кесьт кӯррма.[/b] Сумка сшита из оленьей кожи.[/m] [m1][b]Е̄ннэ?[/b] Сколько?[/m] [m1][b]Е̄ннэ стуайй тэдта вӯсс?[/b] Сколько стоит эта сумка?[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ чофта коаллэш.[/b] Она очень дорогая.[/m] [m1][b]Мэ̄ййт лӣ со̄нн коаллэш?[/b] Почему она дорогая?[/m] [m1][b]Тэдта лӣ кӣдт тӯйй ро̄бэһт,[/b] Это изделие ручной работы.[/m] [m1][b]тэнн гуэйкэ со̄нн коаллшэнне мӣгкъювв.[/b] поэтому и дорого продаётся.[/m] [m1][b]Ке̄сьт вуайй вӯгксэнне вуэссьттэ?[/b] У кого можно дёшево купить?[/m] [m1][b]Нике̄сьт.[/b] Ни у кого.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ЛАННҌ (ГОРОД) [m1][b][c]ЛАННҌ[/c][/b] ГОРОД[/m] [m1] [/m] [m1][b]Мунн пе̄рвэ вуэр ля̄ тэнна ланӭсьт.[/b] Я впервые в этом городе.[/m] [m1][b]Мунн та̄та е̄намп тӣн ланҍ баяс тӣдтӭ.[/b] Я хочу узнать больше о вашем городе.[/m] [m1][b]Куэссь лӣ тӣн ланнҍ тӯййшуввма?[/b] Когда основан ваш город?[/m] [m1][b]Мӣн ланнҍ лӣ 1916. ыгесьт тӯййшуввма.[/b] Наш город основан в 1916 году.[/m] [m1][b]Е̄ннэ о̄ллмэдтӭ я̄лл ланӭсьт?[/b] Сколько человек живёт в городе?[/m] [m1][b]Мӣн ланӭсьт я̄лл туафант о̄ллмэдтӭ.[/b] В нашем городе проживает одна тысяча человек.[/m] [m1][b]Мунн та̄та уййнэ, манҍтэ лӣ тӣн ланнҍ.[/b] Я хочу посмотреть, каков ваш город.[/m] [m1][b]Е̄ннэ а̄ййкэ ва̄ллт пырр ланҍ ёадтҍмушш?[/b] Сколько времени займёт экскурсия по городу?[/m] [m1][b]Пырр лань ёадтмушш манн ко̄ллм чассэ.[/b] Экскурсия по городу длится три часа[/m] [m1][b]Ко̄ххт нэ̄ммдувв тӣн ланҍ шуррьмусс е̄тткас?[/b] Как называется главная улица вашего города?[/m] [m1][b]Мӣн ланҍ шуррьмусс е̄тткас нэ̄ммдувв Ленин проспект.[/b] Главная улица нашего города называется проспект Ленина.[/m] [m1][b]Тамьпе лӣ Ле̄нин па̄мятнэһкь.[/b] Там - памятник Ленину.[/m] [m1][b]Вӯзьхэгке мыннӭ чӯһкас ...[/b] Покажите мне дорогу ...[/m] [m1][b]Почтайе[/b] на почту[/m] [m1][b]Вокзаллэ[/b] на вокзал[/m] [m1][b]театр райя[/b] до театра[/m] [m1][b]Музейе[/b] в музей[/m] [m1][b]банк райя[/b] до банка[/m] [m1][b]Ко̄ххт нэ̄ммдувв тэдта е̄тткас?[/b] Как называется эта улица'?[/m] [m1][b]Ко̄з выгк тэдта е̄тткас?[/b] Куда ведёт эта улица?[/m] [m1][b]Со̄нн выгк музейе.[/b] Она ведёт к музею.[/m] [m1][b]Це̄ӆӆьке мыннӭ, ко̄ххт вуайй[/b] Подскажите мне, как можно[/m] [m1][b]пэрямп выйе:[/b] лучше доехать:[/m] [m1][b]стадьён райя[/b] до стадиона[/m] [m1][b]океанариум райя[/b] до океанариума[/m] [m1][b]Касьт лӣ тӣнэнҍ вуэӈӈэм па̄ррк?[/b] Где у вас парк отдыха?[/m] [m1][b]Вуэӈӈэм па̄ррк лӣ ланҍ цэ̄ннтрэсьт.[/b] Парк отдыха в центре города.[/m] [m1][b]Манҍтэ лӣ Тӣн вуэӈӈэм па̄ррк?[/b] Каков Ваш парк отдыха?[/m] [m1][b]Лӣ элля тӣн ланӭсьт[/b] Есть ли в вашем городе[/m] [m1][b]вӯййнэдтэм пэ̄ҏҏт?[/b] плавательный бассейн?[/m] [m1][b]Ко̄ххт элля?[/b] Как нет?[/m] [m1][b]Со̄нн элля кӯһкенҍ[/b] Он находится недалеко[/m] [m1][b]рӯвьт чӯһкас вокзалэсьт.[/b] от железнодорожного вокзала.[/m] [m1][b]Тоагэ вуайй ва̄нҍцнэлле ва̄ннҍцэ.[/b] До него можно пешком дойти.[/m] [m1][b]Ле̄в ле тӣн ланӭсьт па̄мятнэгкь?[/b] Есть ли в вашем городе памятники?[/m] [m1][b]Мӣн ланӭсьт лӣ е̄ннэ па̄мятнэһке.[/b] В нашем городе много памятников.[/m] [m1][b]соаллтэх па̄мятнэгкь райя выйе?[/b] Как можно до памятника советскому солдату «Алёша» доехать?[/m] [m1][b]Вӯрьтэсьт, адтҍ мунн тоннӭ моайнса.[/b] Подожди, сейчас я тебе расскажу.[/m] [m1][b]Пэрямп ля̄ннч тэ̄нн па̄мятнэгкь ра̄йя выйе автобсэнҍ нуммеҏ выдт.[/b] Лучше до этого памятника доехать на автобусе № 5.[/m] [m1][b]Касьт лӣ тэнна автобэс е̄сскмушш?[/b] Где остановка этого автобуса?[/m] [m1][b]Тэнна автобэс е̄сскмушш элля кӯһкенҍ вокзалэсьт.[/b] Остановка этого автобуса недалеко у вокзала.[/m] [m1][b]Касьт быдт мыннӭ маӈӈа выййтэ?[/b] Где нужно будет мне потом выйти?[/m] [m1][b]Тоннӭ быдт маӈӈмусс е̄сскнэгэсьт олкэс выййтэ, я тамьпе ва̄нҍцнэлле вуайй тэ̄нн па̄мятнэгкь лӯз мэ̄ннэ.[/b] Вам нужно на последней остановке выйти на улицу, и там пешком можно до этого памятника дойти.[/m] [m1][b]Шӯрр па̄ссьпэ тоннӭ, коаллэш ка̄ннҍц.[/b] Большое спасибо тебе, дорогой друг.[/m] [m1][b]Касьт лӣ тӣнэнҍ шӯрр кӯссетҍ е̄ллем пэ̄ҏҏт «Полярнэ Зоре»?[/b] Где у вас большая гостиница «Полярные зори?[/m] [m1][b]Ко̄ххт вуайй со̄н ра̄йя то̄ййтэ?[/b] Как можно до неё добраться?[/m] [m1][b]Тоагэ вуайй троллейбуссэнҍ № 3,6 выйе, маӈӈэ ванҍцнэлле паяс пэ̄ййнэ.[/b] Туда можно троллейбусами № 3,6 доехать, потом пешком наверх подняться.[/m] [m1][b]Удла вуайй таксенҍ тоагэ выйе.[/b] Быстрее туда можно на такси доехать.[/m] [m1][b]Адтҍ мунн те̄да, эмм чоайедҍ.[/b] Теперь я знаю, не заблужусь.[/m] [m1][b]Кассьт лӣ те̄дэтҍ а̄ннҍтэм бюро?[/b] Где находится справочное бюро?[/m] [m1][b]Те̄дэтҍ аннҍтэм бюро лӣ рӯвьт чӯһкас вокзалэсьт.[/b] Справочное бюро находится на железнодорожном вокзале.[/m] [m1][b]Ле̄в лс тӣн ланӭсьт:[/b] Есть ли в вашем городе:[/m] [m1][b]Театр[/b] театры[/m] [m1][b]Музей[/b] музеи[/m] [m1][b]Библиотек[/b] библиотеки?[/m] [m1][b]Ко̄ххт е̄ввла?[/b] Как не быть?[/m] [m1][b]Мӣн ланӭсьт ле̄в ...[/b] В нашем городе имеются ...[/m] [m1][b]выдт музейе[/b] пять музеев[/m] [m1][b]ко̄ллм театр[/b] три театра[/m] [m1][b]е̄ннэ-е̄ннэ библиотекайе.[/b] много - много библиотек.[/m] [m1][b]Ле̄в тӣн ланӭсьт вӣресь Ланҍ Консульства?[/b] Имеются в вашем городе международные консульства?[/m] [m1][b]Ле̄в, ле̄в.[/b] Имеются, имеются.[/m] [m1][b]Эфт саесьт ле̄в[/b] В одном месте - консульства[/m] [m1][b]Та̄р я Рӯц е̄ммьне Консульства,[/b] королевств Норвегии и Швеции,[/m] [m1][b]ныммьп лӣ Ла̄дтҍ е̄ммьне Консульства.[/b] второе - консульство Финляндии.[/m] [m1][b]Касьт сыйй ле̄в?[/b] Где они находятся?[/m] [m1][b]Сыйй пугк ле̄в Октябрскэ о̄кругэсьт Мурман ланӭсьт.[/b] Они все находятся в Октябрьском округе города Мурманска.[/m] [m1][b]Па̄ссьпэ, адтҍ мунн те̄да тэ̄нн баяс, коавна.[/b] Спасибо, теперь я знаю об этом, найду.[/m] [m1][b]Ко̄ххт вуайй тоагэ мэ̄ннэ?[/b] Как можно туда добраться?[/m] [m1][b]Та̄р я Рӯц е̄ммьне Консульстватҍ вуайй ва̄ннҍцэ, Ла̄дтҍ е̄ммьне Консульства ра̄йя быдт выйею[/b] До Консульств Норвегии и Швеции можно пешком дойти, до Финского Консульства нужно ехать.[/m] [m1][b]Манҍтэ е̄ттксэсьт лӣ Областнэ Дӯма?[/b] На какой улице находится Областная Дума ?[/m] [m1][b]Областнэ Дӯма лӣ С.Перовская е̄тткас альн, тамьпе шэ ле̄в Та̄р я Рӯц е̄ммьне Генеральнэ Консульства.[/b] Областная дума находится на улице С. Перовской, там же и находятся Генеральные Консульства Королевств Норвегии и Швеции.[/m] [m1][b]Касьт лӣ тӣнэнҍ Конссрваторья?[/b] Где у вас находится консерватория?[/m] [m1][b]Мунн та̄та тамьпе са̄мь[/b] Я хочу послушать гам саамский[/m] [m1][b]музыкальнэ концерт куллэ.[/b] музыкальный концерт.[/m] [m1][b]Со̄нн шэ лӣ нымьп пе̄льт Софья Перовская е̄ттксэсьт.[/b] Она же находится на другой стороне улицы Софьи Перовской.[/m] [m1][b]Вуайй вуэссьтэ тэ̄нн коннцерьтӭ билет?[/b] Можно купить на этот концерт билет?[/m] [m1][b]Мунн юрта, штэ вуайй.[/b] Я думаю, что можно.[/m] [m1][b]Тамьпе лӣ билеһт касса, вусьт оалк концерта вуайй билет вуэссьтэ.[/b] Там есть билетная касса, перед началом концерта можно приобрести билет.[/m] [m1][b]Шӯрр, шӯрр па̄ссьпэ тоннӭ, коаллэш ка̄ннҍц.[/b] Огромное спасибо тебе, дорогой друг.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ЛА̄ФФЬК (МАГАЗИН) [m1][b][c]ЛА̄ФФЬК, ВУЭССЬТМУЖ[/c][/b] МАГАЗИН, ПОКУПКИ[/m] [m1] [/m] [m1][b]Касьт тӣнэнҍ лӣ? ...[/b] Где находится у вас? ...[/m] [m1][b]- коапшэйй центр[/b] торговй центр[/m] [m1][b]- е̄весь ла̄ффьк[/b] продуктовый магазин[/m] [m1][b]- та̄вяр ла̄ффьк[/b] магазин тканей[/m] [m1][b]- оасьтэ ла̄ффьк[/b] магазин посуды[/m] [m1][b]- оаз ла̄ффьк[/b] магазин одежды[/m] [m1][b]- кыррьй лаффьк[/b] книжный магазин[/m] [m1][b]- хозяйствэннэ ла̄ффьк[/b] хозяйственный магазин[/m] [m1][b]- овошнэ ла̄ффьк[/b] овощной магазин[/m] [m1][b]- ва̄ннцэнҍ ла̄ффьк[/b] обувной магазин[/m] [m1][b]Мыннӭ быдт[/b] Мне необхожимо[/m] [m1][b]коале - мэйт вуэссьтэ.[/b] кое - что купить.[/m] [m1][b]Ко̄ххт ро̄бхушшэв тӣнэнҍ лаффьк? ...[/b] Как работают у вас магазины? ...[/m] [m1][b]- оарк пӣйвэ мӣлльтэ[/b] по будничным дням[/m] [m1][b]- па̄ссь пӣйвэ мӣлльтэ[/b] в воскресные дни[/m] [m1][b]Куэссь оаввнэннтэв ла̄ффьк? ...[/b] Когда открываются магазины ? ...[/m] [m1][b]- оарк пе̄йвэсьт[/b] в будний день[/m] [m1][b]- сувведҍ[/b] в субботу[/m] [m1][b]Куэссь коаһтаст ла̄ффьк?[/b] Когда закрывается магазин?[/m] [m1][b]Мыннӭ быдт вуэссьтэ ...[/b] Мне необходимо купить ...[/m] [m1][b]Мыннӭ быдт ...[/b] Мне необходимо ...[/m] [m1][b]Касьт вуая мунн вуэссьтэ? ...[/b] Где я могу купить? ...[/m] [m1][b]Е̄ннэ тэдта стуайй?[/b] Сколько это стоит?[/m] [m1][b]Вуая мунн моакстэдтэ ...[/b] Могу я расплатиться ...[/m] [m1][b]- кредит ка̄ртанҍ[/b] кредитной картой[/m] [m1][b]- ба̄нк ка̄ртанҍ[/b] банковской картой[/m] [m1][b]Альтнэгке мыннӭ, пошаласта, тэ̄нн мо̄джссь кнӣга, та̄та выльшхэ со̄н э̄л алльтласьт.[/b] Подайте мне, пожалйста, эту красивую книгу, хочу её рассмотреть ближе.[/m] [m1][b]Па̄ссьпэ Тоннӭ![/b] Благодарю Вас![/m] [m1][b]Лӣ тӣнэнҍ? ...[/b] Есть у вас? ...[/m] [m1][b]Вуайй? ...[/b] Можно? ...[/m] [m1][b]- выльшхэ та̄вяр э̄л[/b] посмотреть на товар (ткань)[/m] [m1][b]- ме̄рьдасьтэ[/b] примерить[/m] [m1][b]Касьт лӣ тӣнэнҍ оаз ме̄ррьдӭм кабина?[/b] Где находится у вас примерочная кабина?[/m] [m1][b]Тэдта лӣ мыннӭ ...[/b] Это для меня ...[/m] [m1][b]-ке̄ннҍц[/b] узко[/m] [m1][b]- комьтэсь[/b] широко[/m] [m1][b]- кугкесь[/b] длинно[/m] [m1][b]- оанҍхэсь (оанӭхь)[/b] коротко[/m] [m1][b]- чофта шӯрр[/b] очень велико[/m] [m1][b]- чофта удць[/b] очень мало[/m] [m1][b]- чофта ке̄ннҍц[/b] очень узко[/m] [m1][b]Тэдта ывьнҍ эйй пе̄з мыннӭ.[/b] Этт цвет не подходит мне.[/m] [m1][b]Мунн та̄тче пэ тэ̄нн шэ вуэссьтэ, нэ е̄ресь ывьнӭнҍ.[/b] Я хотела бы это же купить, но другого цвета.[/m] [m1][b]Тэ̄нн мунн вуаста.[/b] Эго я куплю.[/m] [m1][b]Е̄ннэ быдт ма̄ккьсэ?[/b] Солько нужно заплатить?[/m] [m1][b]Мунн татче пэ ме̄рьдасьтэ ...[/b] Я хотела бы примерить ...[/m] [m1][b]- че̄хч гуэйкэ камашатҍ[/b] ботинки для осени[/m] [m1][b]- са̄мь коаммэтҍ[/b] саамские каньги[/m] [m1][b]- та̄лльв са̄һпетҍ[/b] зимние сапоги[/m] [m1][b]- э̄лл кант тӯфлятҍ[/b] туфли на высоком каблуке[/m] [m1][b]Тэгка са̄Һпе ле̄в мыннӭ удць ...[/b] Эти сапоги мне малы ...[/m] [m1][b]- ю̄лькэтҍ ра̄ппчев[/b] жмут ноги[/m] [m1][b]- шурхагка ле̄в[/b] великоваты[/m] [m1][b]- шӣгктэнне ШӢһТЭВ[/b] хорошо подходят[/m] [m1][b]Мунн сӣэтҍ та̄лвас вуаста.[/b] Я куплю их на зиму.[/m] [m1][b]Мунн та̄та лоајезэтҍ вуэссьтэ.[/b] Я хочу купить подарки.[/m] [m1][b]Ве̄кьхэгкс мыннӭ лоаезэтҍ воалшэ ...[/b] Помогите мне выбрать подарки ...[/m] [m1][b]- нызан гуэйкэ[/b] для женщины[/m] [m1][b]- нийт гуэйкэ[/b] для дочери, девушке[/m] [m1][b]- олам гуэйкэ[/b] для мужчины[/m] [m1][b]- парна гуэйкэ[/b] для ребёнка[/m] [m1][b]Мыннӭ быдт эйй чофта[/b] Мне нужны не очень[/m] [m1][b]коаллэш лоаезэтҍ.[/b] дорогие подарки.[/m] [m1][b]Мэ̄нн вя̄л вуэййбэдтӭ[/b] Что ещё можете[/m] [m1][b]мыннӭ вӯзьхэ?[/b] мне показать?[/m] [m1][b]Вуайй ле вуасстма ве̄шш ? ...[/b] Можно ли купленную вещь? ...[/m] [m1][b]- воайхэ[/b] обменять[/m] [m1][b]- моазэ а̄ннҍтэ[/b] вернуть назад[/m] [m1][b]Вуайй, коале че̄к лӣннченҍ.[/b] Можно, при наличии чеков.[/m] [m1][b]Вуая мунн тэнн а̄рвэсьт[/b] Могу я на эту сумму оформить[/m] [m1][b]туристэ гуэйкэ tax free лыһкэ?[/b] tax free для туристов?[/m] [m1][b]Вуаяк, то̄нэсьт лӣ шӯрр а̄ррв, мэ̄нн канторайя я те̄вьт пыммэтҍ.[/b] Можешь, у тебя большая сумма, иди в контору и заполни бумаги.[/m] [m1][b]Тала лӣ мун па̄шшпорт, те̄ӈӈьк че̄к я вуэссьтмуж.[/b] Вот мой паспорт, денежный чек и покупки.[/m] [m1][b]Шӯрр па̄ссьпэ, тагка лоаез[/b] большое спасибо, эти подарки[/m] [m1][b]мыннӭ чофта мыльсэв.[/b] мне очень нравятся.[/m] [m1][b]Куэссь оаллк тӣнэнҍ? ...[/b] Когда начнётся у вас? ...[/m] [m1][b]- ке̄ссь оаз мӣгкмушш[/b] летняя распродажа одежды[/m] [m1][b]- вусьт о̄дт ыгкь мӣгкмушш[/b] предновогодняя распродажа[/m] [m1][b]- Ростов а̄йкь мӣгкмушш[/b] Рождественская распродажа[/m] [m1][b]Мэ̄нн е̄ннэ пҏоценнта[/b] На сколько процентов[/m] [m1][b]а̄рв вуэллнэнтав?[/b] снижаются цены?[/m] [m1][b]Пуэдтӭ вя̄л вуэр мӣн ла̄ффка![/b] Приходите ещё раз в наш магазин![/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] МА̄Н НЭ̄М (НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ) [m1][b][c]МА̄Н НЭ̄М[/c][/b] НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ[/m] [m1] [/m] [m1][b]о̄дтыгкь ма̄нн[/b] январь (месяц нового года)[/m] [m1][b]по̄ррк ма̄нн[/b] февраль (месяц метелей)[/m] [m1][b]нюххч ма̄нн[/b] март ( месяц прилёта лебедей)[/m] [m1][b]вӯзь кӯннҍтэм ма̄нн[/b] апрель (месяц появления телят)[/m] [m1][b]кыдт ма̄нн[/b] май (месяц весны)[/m] [m1][b]ке̄ссь ма̄нн[/b] июнь (месяц лета)[/m] [m1][b]сӯййн ма̄нн[/b] июль (месяц начала сенокоса)[/m] [m1][b]поаррьк ма̄нн[/b] август (месяц линьки оленей)[/m] [m1][b]че̄ххч ма̄нн[/b] сентярь (месяц осени)[/m] [m1][b]пӯдзэтҍ рэгкэм ма̄нн[/b] октябрь (месяц гона оленей)[/m] [m1][b]ча̄зь ӣӈӈлуввэм ма̄нн[/b] ноябрь (месяц ледостава)[/m] [m1][b]коамм ый ма̄нн[/b] декабрь (месяц полярной ночи)[/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] МЕСТОИМЕНЬЯ (МЕСТОИМЕНИЯ) [m1][b][c]МЕСТОИМЕНЬЯ[/c][/b] МЕСТОИМЕНИЯ[/m] [m1] [/m] [m1][b]Мунн [/b]- я, [b]мун [/b]- мой, [b]мыннӭ - [/b]мне [/m] [m1][b]Мунн ля̄ са̄ммьля.[/b] Я - саами.[/m] [m1][b]Мун е̄ннҍ пуэраст[/b] Моя мать прекрасно[/m] [m1][b]соарнант са̄мас.[/b] говорит по - саамски.[/m] [m1][b]Мыннӭ быдт моаһтъе[/b] Мне надо научиться[/m] [m1][b]са̄мас соарнънэ.[/b] разговаривать по [b]- [/b]саамски.[/m] [m1][b]То̄нн [/b]- ты, [b]то̄н - [/b]твой, [b]тоннӭ [/b]- тебе [/m] [m1][b]Ке̄ ля̄к[/b] [b]то̄нн?[/b] Кто ты?[/m] [m1][b]Мунн ля̄ рӯшшла[/b]. Я - русский.[/m] [m1][b]То̄н ка̄ннҍц са̄ммля лӣ[/b]? Твой друг (подруга) - саами?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мун ка̄ннҍц лӣ са̄ммьля.[/b] Да, мой друг (подруга)- саами.[/m] [m1][b]То̄ннӭ быдт е̄ннэ о̄һпнуввэ[/b] Тебе нужно много учиться.[/m] [m1][b]Со̄нн [/b]- он, она, оно, [b]со̄н [/b]- его (её), [b]соннӭ[/b] - ему (ей) [/m] [m1][b]Со̄нн лӣ мун ка̄ннҍц[/b]. Он (она) - мой друг (подруга).[/m] [m1][b]Со̄н аджь лӣ ыжэм[/b]. Его (её) отец [b]- [/b]коми.[/m] [m1][b]Соннӭ быдт моаһтъе[/b] Ему (ей) нужно научиться[/m] [m1][b]ыжмас соарнънэ.[/b] разговаривать на коми языке.[/m] [m1][b]Мыйй - [/b]мы, [b]мӣн [/b]- наш, [b]мыйе [/b]- нам [/m] [m1][b]Мыйй е̄ллепь Мурмнэсьт[/b]. Мы живём в Мурманске.[/m] [m1][b]Мӣн ланнҍ лӣ шӯрр ланнҍ[/b]. Наш город [b]- [/b]большой город.[/m] [m1][b]Мыйе быдт мӣн ланҍ пынне[/b]. Нам нужно беречь наш город.[/m] [m1][b]Тыйй[/b] - вы, [b]тӣн - [/b]ваш, [b]тыйе [/b]вам [/m] [m1][b]Тыйй е̄лльбэдтӭ Пӯдзэ ва̄ресьт[/b]. Вы живёте в Оленегорске[/m] [m1][b]Тӣн ла̄ннҍ лӣ мо̄джесь ланнҍ.[/b] Ваш город- красивый город.[/m] [m1][b]Тыйе быдт тӣн ланҍ пынне[/b]. Вам нужно беречь ваш город.[/m] [m1][b]Сыйй - [/b]они, [b]сӣн [/b]- их, [b]сыйе - [/b]им [/m] [m1][b]Сыйй пуэдтӭв ента[/b]. Они приедут завтра.[/m] [m1][b]Сӣн автобэс пуадт ӣнцэ[/b]. Их автобус придёт утром.[/m] [m1][b]Сӣнэтҍ быдт вокзалэсьт ва̄лльтэ[/b]. Их необходимо втретить на вокзале.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] НАЦИОНАЛЬНЭСЬТ (НАЦИОНАЛЬНОСТЬ) [m1][b][c]НАЦИОНАЛЬНЭСЬТ, КӢЛЛ[/c][/b] НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЯЗЫК[/m] [m1] [/m] [m1][b]Манҍтэ национальнэсьтэсьт[/b] Кто Вы по национальности?[/m] [m1][b]Национальнэсьт мӣлльтэ[/b] По национальности[/m] [m1][b]мунн ля̄ ...[/b] я ...[/m] [m1][b]са̄ммьля[/b] саами[/m] [m1][b]рӯшшла[/b] русский[/m] [m1][b]ха̄ннт[/b] хант[/m] [m1][b]я̄ран[/b] ненец[/m] [m1][b]вӣллькесь рӯшшла[/b] белорус[/m] [m1][b]та̄рла[/b] норвежец[/m] [m1][b]Са̄мь кӣлл лӣ То̄н (То̄ннӭ) ҏо̄днэ кӣлл?[/b] Саамский язык для Вас (Вам) родной язык?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, са̄мь кӣлл лӣ мун[/b] Да, саамский язык мой[/m] [m1][b](мыннӭ) ро̄днэ кӣлл.[/b] (мне) родной язык.[/m] [m1][b]Соарнънак То̄нн ...[/b] Говорите Вы ...[/m] [m1][b]са̄мас[/b] по саамски[/m] [m1][b]рӯшас[/b] по русски[/m] [m1][b]ве̄псас[/b] по вепски[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мунн соарнъна са̄м ас я рӯшас.[/b] Да, я говорю по - саамски и по - русски.[/m] [m1][b]Мунн ва̄нас оантша са̄мас, ноэ соарнънэ эмм вуэй.[/b] Я немного понимаю по - саамски, но разговаривать не могу.[/m] [m1][b]Це̄ӆьк вя̄л вуэр са̄мас.[/b] Скажи ещё раз по - саамски.[/m] [m1][b]Це̄ӆьк ныммьпешт ...[/b] Повтори ...[/m] [m1][b]са̄мас[/b] по - саамски[/m] [m1][b]рӯшас[/b] по - русски[/m] [m1][b]Оантшак то̄нн мун са̄мас?[/b] Ты меня понимаешь по - саамски?[/m] [m1][b]Мунн оантша то̄н пуэраст.[/b] Я понимаю тебя хорошо.[/m] [m1][b]Мунн эмм оантэшьт то̄н са̄мас.[/b] Я не понимаю тебя по саамски..[/m] [m1][b]Вуайй коаввнэ кӣл ёарксэй?[/b] Можно найти переводчика ?[/m] [m1][b]Вуайй, вуайй.[/b] Можно, можно.[/m] [m1][b]Мӣнэнҍ лӣ е̄ннэ са̄мь о̄ллмэдтӭ, ке̄гк вуэйсв ве̄кьхэ.[/b] У нас много саамов, которые могут помочь.[/m] [m1][b]Мунн вуая оантшэ, лышэ то̄нн ель вэххтэнне са̄рн.[/b] Я моту понять, только ты говори не быстро.[/m] [m1][b]Манҍтэ кӣл тонн те̄дак?[/b] Какой язык ты знаешь?[/m] [m1][b]Мунн те̄да ...[/b] Я знаю ...[/m] [m1][b]английскэ кӣл[/b] английский язык[/m] [m1][b]та̄р кӣл[/b] норвежский язык[/m] [m1][b]французскэ кӣл[/b] французский язык[/m] [m1][b]ве̄пс кӣл[/b] вепсский язык[/m] [m1][b]кӯһт са̄мь кӣл[/b] два саамских языка[/m] [m1][b]рӯшш кӣл[/b] русский язык[/m] [m1][b]Ко̄ххт ля̄ннч са̄мас?[/b] Как будет по - саамски?[/m] [m1][b]вӣллькесь рӯшшла[/b] белорус[/m] [m1][b]ве̄пс[/b] вепс[/m] [m1][b]коарьел[/b] карел (карелка)[/m] [m1][b]ыжэм[/b] коми[/m] [m1][b]ма̄ннҍси[/b] манси (мансийка)[/m] [m1][b]мо̄рдва[/b] мордвин (мордвинка)[/m] [m1][b]ерманец (ерманка)[/b] немец (немка)[/m] [m1][b]яран, яранка[/b] ненец (ненка)[/m] [m1][b]та̄р, та̄рла[/b] норвежец (норвежка)[/m] [m1][b]рӯшш, рӯшшла[/b] русский (русская)[/m] [m1][b]са̄мь, са̄ммьля[/b] саами[/m] [m1][b]ла̄дтҍ, ла̄дӭлаш[/b] финн (финка)[/m] [m1][b]рӯц, ҏӯһцла[/b] швед[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] НЕ̄ДТӬЛЬ ПЕ̄ЙВ НЭ̄М (НАЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ) [m1][b][c]НЕ̄ДТӬЛЬ ПЕ̄ЙВ НЭ̄М[/c][/b] НАЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ[/m] [m1] [/m] [m1][b]вӯсоаррк - вӯсоарк[/b] понедельник[/m] [m1][b]ныммьпоаррк - ныммьпоарк[/b] вторник[/m] [m1][b]ся̄рэдт - сярэдя[/b] среда[/m] [m1][b]ня̄льянт пе̄ййв[/b] четверг[/m] [m1][b]пе̄тнэһць - пе̄тнэць[/b] пятница[/m] [m1][b]сӯвведҍ[/b] суббота[/m] [m1][b]па̄ссь пе̄ййв - па̄ссь пе̄йв[/b] воскресенье[/m] [m1][b]оаррк - оарк[/b] будни[/m] [m1][b]оаррк пе̄ййв[/b] будничный день[/m] [m1][b]пра̄зьнэһкь пе̄ййв[/b] праздничный день[/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ПИРАС (СЕМЬЯ) [m1][b][c]ПИРАС[/c][/b] СЕМЬЯ[/m] [m1] [/m] [m1][b]Мунн та̄та То̄н мун пӣррсэнҍ[/b] Я хочу Вас с моей семьёй.[/m] [m1][b]томтаслаһтӭ.[/b] познакомить.[/m] [m1][b]Тала лӣ мунн аджь, со̄н нэ̄мм лӣ ...[/b] Это мой отец, его зовут ...[/m] [m1][b]Тала лӣ мун е̄ннҍ, со̄н нэ̄мм лӣ ...[/b] Это моя мать, её зовут ...[/m] [m1][b]Мӣн пӣррсэсьт ле̄в ко̄ллм па̄ррнэ:[/b] В нашей семье трое детей:[/m] [m1][b]мунн, мун вӣлльй я вуэррьпэнҍ.[/b] я, мой брат и сестра.[/m] [m1][b]Вӣлльй лӣ колмэнҍ ыгенҍ пуаррсэ мунннэ.[/b] Брат на три года старше меня.[/m] [m1][b]Е̄ннҍ я аджь ле̄в эфтыгкса.[/b] Мать и отец - одногодки.[/m] [m1][b]Вуэррьпэнҍ лӣ выдэнҍ ыгке нӯра муннэ.[/b] Сестра на пять лет моложе меня.[/m] [m1][b]Мунн ля̄ пуарсамусс мӣн пӣҏрсэсьт.[/b] Я самый старший в нашей семье.[/m] [m1][b]Ля̄к то̄нн ноајјтлэдтма?[/b] Ты - женат? (Обращение к мужчине)[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мунн ля̄ ноајјтлэдтма.[/b] Да, я - женат.[/m] [m1][b]Эйй, эмм ля̄ ноајјтлэдтма.[/b] Нет, не женат.[/m] [m1][b]Мунн ля̄ холостэ олма.[/b] Я - холост (холостой человек)[/m] [m1][b]ныммьпэшьт ля̄ ноајјтлэдтма[/b] второй раз женат[/m] [m1][b]Пе̄рвэ вуэрр ноајјтлэдтмэсьт лӣ алльк.[/b] От первого брака есть сын.[/m] [m1][b]Нымьп вуэр ноајјтлэдмэсьт ле̄в кӯһт[/b] От второго брака двое[/m] [m1][b]па̄ррнэ: нӣйгга я па̄ррьшя.[/b] детей: девочка и мальчик.[/m] [m1][b]То̄нн вя̄л эгк ля̄ ноајјтлэдтма?[/b] Вы еще не женаты?[/m] [m1][b]Эйй, эмм ля̄ вя̄л ноајјтлэдтма.[/b] Нет, ещё не женат.[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ ноајјтлэдтма?[/b] Он - женат?[/m] [m1][b]Эйй, элля вя̄л ноајјтлэдтма.[/b] Нет, он ещё не женат.[/m] [m1][b]Мун ка̄ннҍц, Ва̄сськ, элля ноајјтлэдтма.[/b] Мой друг, Василий, не женат.[/m] [m1][b]То̄нн ля̄к кӯесьт?[/b] Ты - замужем? (Обращение к женщине).[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мунн ля̄ кӯесьт.[/b] Да, я - замужем.[/m] [m1][b]Эйй, эмм ля̄ вя̄л кӯесьт.[/b] Нет, ещё не замужем.[/m] [m1][b]Мун ка̄ннҍц, Улльен, элля вя̄л кӯесьт.[/b] Моя подруга, Ульяна, ещё не замужем.[/m] [m1][b]Мунн ё тула ля̄ кӯесьт.[/b] Я уже давно замужем.[/m] [m1][b]Тӣнэнҍ лӣ шӯрр пӣрас?[/b] У Вас большая семья?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мӣнэнҍ лӣ шӯрр пӣрас.[/b] Да, у нас большая семья.[/m] [m1][b]Эйй, элля шӯрр пӣрас.[/b] Нет, небольшая семья.[/m] [m1][b]Мӣнэнҍ лӣ удць пӣрас.[/b] У нас маленькая семья.[/m] [m1][b]Манҍтэ пӣрас лӣ То̄н ка̄нҍцэсьт?[/b] Какая семья у Вашего друга, Вашей подруги?[/m] [m1][b]Мун ка̄нҍцэсьт лӣ шӯрр пӣрас.[/b] У друга (у подруги) большая семья.[/m] [m1][b]Манҍтэ пӣрас лӣ то̄н нӣйтэсьт?[/b] Какая семья у твоей дочери?[/m] [m1][b]шӯрр пӣрас[/b] большая семья[/m] [m1][b]удць пӣрас[/b] маленькая семья[/m] [m1][b]Лӣ То̄н ка̄нҍцэсьт пӣрас?[/b] У Вашего друга (подруги) есть семья?[/m] [m1][b]Эйй, со̄нэсьт элля пӣрас ...[/b] Нет, у него (неё) нет семьи ...[/m] [m1][b]со̄нн лӣ вя̄л нӯрр[/b] он ещё молод, (она) ещё молода[/m] [m1][b]со̄нн о̄һпнувв[/b] он (она) учиться[/m] [m1][b]со̄нн лушш а̄рмиясьт[/b] он служит в армии[/m] [m1][b]Тӣнэнҍ лӣ шӯрр ро̄дт?[/b] У Вас большая родня?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мӣнэнҍ лӣ шӯрр ро̄дт.[/b] Да, унас большая родня.[/m] [m1][b]Манҍтэ ро̄дт лӣ То̄н ка̄нҍцэсьт, Улльнӭсьт?[/b] Каков род у Вашей подруги, Ульяны?[/m] [m1][b]Со̄нэсьт элля шӯрр ро̄дт.[/b] У неё небольшой род.[/m] [m1][b]Со̄нэсьт лӣ удць ро̄дт.[/b] У неё маленький род.[/m] [m1][b]То̄нэсьтҍ ле̄в вӣлльй я вуэррьпэнҍ?[/b] У Вас есть братья и сёстры?[/m] [m1][b]Ньдтҍ, мунэсьт ле̄в[/b] Да, у меня есть[/m] [m1][b]ко̄ллм вӣлльй Я э̄ххт вуэррьпэнҍ.[/b] три брата и одна сёстра.[/m] [m1][b]То̄нэсьтҍ ле̄в па̄ррнэ?[/b] У Вас (у тебя) есть дети?[/m] [m1][b]Ньдтҍ, мунэсьт ле̄в па̄ррнэ.[/b] Да, у меня есть дети.[/m] [m1][b]Е̄ннэ па̄ррнэдтӭ лӣ То̄нэсьт?[/b] Сколько детей у Вас?[/m] [m1][b]Мунэсьт ле̄в ...[/b] У меня есть ...[/m] [m1][b]ко̄ллм альк я не̄лльй нӣйт[/b] три сына и четыре дочери[/m] [m1][b]э̄ххт па̄рна[/b] один ребёнок[/m] [m1][b]выдт па̄ррнэдтӭ[/b] пятеро детей[/m] [m1][b]кӯһт нӣййт[/b] две дочери[/m] [m1][b]ко̄ллм ыгкса па̄ррьшя[/b] трёхлетний мальчик[/m] [m1][b]не̄лльй ыгкса нӣйта[/b] четырёхлетняя доченька[/m] [m1][b]выдт ыгкса оаһкэв[/b] шестилетняя внучка[/m] [m1][b]Ле̄в ле па̄ррнэ то̄н ка̄нҍцэсьт,[/b] Есть ли дети у твоего друга,[/m] [m1][b]Уввнэсьт?[/b] Ивана?[/m] [m1][b]Ле̄в, ле̄в![/b] Есть, есть![/m] [m1][b]Уввнэсьт, ле̄в ко̄ллм нӣйт я э̄ххт алльк.[/b] У Ивана три дочки и один сын.[/m] [m1][b]Со̄нэсьт ле̄в ко̄ллм а̄йев.[/b] У него трое внуков.[/m] [m1][b]Е̄ннэ ыгке лӣ То̄н нӣййта, аллка?[/b] Сколько лет Вашей дочери, сыну?[/m] [m1][b]Пуаррса нӣййта лӣ кӯһтлоагкь ко̄ллм ыгке,[/b] Старшей дочери- 23 года,[/m] [m1][b]аллка лӣ э̄ххтэмплоагкь ыгке.[/b] сыну - одиннадцать лет.[/m] [m1][b]нӣййта те̄ввт ка̄ххцэмплоагкь ыгке[/b] дочери исполнится 18 лет[/m] [m1][b]нийтне лӣ кудт ыгке[/b] девочке (доченьке) 6 лет[/m] [m1][b]кыджянт ыгкса па̄ррьшя[/b] семилетний мальчик[/m] [m1][b]Оаһкю лӣ ко̄ллм лоагкь ыгке.[/b] Внуку - 30 лет.[/m] [m1][b]Е̄лльмэнҍ ле̄в То̄н ро̄дҍхэль?[/b] Живы Ваши родители?[/m] [m1][b]Мун ро̄дҍхэль ле̄в е̄лльмэнҍ.[/b] Мои родители живы.[/m] [m1][b]Сыӣй е̄ллев мунэнҍ поалльтэ.[/b] Они живут со мной но соседству.[/m] [m1][b]Е̄лльмэнҍ ле̄в а̄йят я оаһкат?[/b] Живы твои дед и бабушка?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, сыйй ле̄в е̄лльмэнҍ.[/b] Да, они - живы.[/m] [m1][b]Тала ле̄в мун ро̄дт о̄ллма:[/b] Это всё моя родня:[/m] [m1][b]аджь - ажь[/b] Отец[/m] [m1][b]аджь - пе̄лль, (ажь - пе̄ль)[/b] отчим[/m] [m1][b]а̄йй -а̄й[/b] дед[/m] [m1][b]а̄йев[/b] внук, внучка (внуки со стороны деда)[/m] [m1][b]алльк - альк[/b] сын[/m] [m1][b]зя̄һтҍ - зятҍ[/b] зять[/m] [m1][b]вӣвв - вӣв[/b] зять[/m] [m1][b]вӣлльй - вӣльй[/b] брат[/m] [m1][b]вӣлльй - пе̄лль, (вӣльй - пе̄ль)[/b] двоюродный брат[/m] [m1][b]вӯһп - вӯп[/b] свёкр (отец мужа)[/m] [m1][b]вуэннь - вӯнь[/b] тётя (жена брага)[/m] [m1][b]вуэррьпэнҍ[/b] сестра[/m] [m1][b]вуэррьпе̄лль[/b] двоюродная сестра[/m] [m1][b]е̄ннҍ - е̄нҍ[/b] мать[/m] [m1][b]е̄ннҍ - пе̄лль, (е̄нҍ- пе̄ль)[/b] мачеха[/m] [m1][b]ка̄ллесь - ка̄ллас[/b] муж, супруг, мужчина[/m] [m1][b]коабсэсс - коабсэз[/b] невеста[/m] [m1][b]коалхэсс - коалхэз[/b] жених[/m] [m1][b]кӯйй - кӯй[/b] муж, супруг[/m] [m1][b]маннь - мань[/b] невестка (жена сына)[/m] [m1][b]моаннтэр а̄йй[/b] прадед[/m] [m1][b]моаннтэр оаһк[/b] прабабушка[/m] [m1][b]моаннтэр а̄йев[/b] правнук[/m] [m1][b]моаннтэр оаһкэв[/b] правнучка[/m] [m1][b]нӣййт - нӣйт[/b] дочка, дочь, девушка[/m] [m1][b]нӣйтэнч - нӣйта[/b] доченька, дочка, девочка[/m] [m1][b]оаһк -а̄ка[/b] бабушка[/m] [m1][b]Оаһкэв[/b] внук, внучка, (внуки со стороны бабушки)[/m] [m1][b]па̄рнэнч - па̄рна[/b] ребёнок, дитя, малыш[/m] [m1][b]па̄ррнэ[/b] дети[/m] [m1][b]па̄ррьн[/b] парень, юноша[/m] [m1][b]па̄ррышэнч - па̄ррьшя[/b] мальчик[/m] [m1][b]ро̄дт - ро̄д[/b] род, родня[/m] [m1][b]ажь пе̄льт ро̄дт[/b] родня со стороны отца[/m] [m1][b]е̄нҍ пе̄льт ро̄дт[/b] родня со стороны матери[/m] [m1][b]ро̄дтвудт - ро̄дтвуд[/b] родство[/m] [m1][b]ро̄дҍхэлль - ро̄дҍхэль[/b] родители[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ПРИЛАГАТЭЛЬНЭ (ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ) [m1][b][c]ПРИЛАГАТЭЛЬНЭ [/c][/b] ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ[/m] [m1] [/m] [m1][b]щӯрр - удць[/b] большой [b]- [/b]маленький[/m] [m1][b]Шӯрр куккьс та̄рьм шӣгктэнне куасст.[/b] Большая медведица (астроном.) сегодня хорошо видна.[/m] [m1][b]Удць о̄ллмне пупс пуэраст удъядт тӯегҍ ӣллькъе.[/b] Маленькому человеку хорошо удаётся все дела уладить.[/m] [m1][b]коаллэш - вӯгас[/b] дорогой - дешевый[/m] [m1][b]Коаллэш лӣ, да мӣл мӣлльтэ лӣ. Вӯгас лӣ, да кӯдц лӣ.[/b] Дорого, да мило. (Букв, по душе). Дёшево, да гнило.[/m] [m1][b]шувв - нюэссь[/b] хороший - плохой[/m] [m1][b]Шувв оассэ кугкь о̄ннъюввэв.[/b] Хорошие вещи долго служат. (Букв, долго носятся)[/m] [m1][b]Со̄нэсьт ле̄в нюэссь юрртэ. [/b] У него плохие думы, мысли.[/m] [m1][b]мо̄джесь - роадӭсь[/b] красивый - некрасивый[/m] [m1][b]Мо̄джесь коаввь лӣ, да роадӭсь вырьк ле̄в.[/b] Красивая внешность, да дурные манеры, привычки.[/m] [m1][b]Роадӭсь нӣййт - кугкесь ве̄һкь.[/b] Некрасивая дочь [b]- [/b]долгая помощница.[/m] [m1][b]нӯрр - пуэресь[/b] молодой [b]- [/b]старый[/m] [m1][b]Нӯрр о̄ллмасьт лӣ тоавасвудт, пуэресь о̄ллмасьт - ноаһцвудт.[/b] У молодого человека [b]- [/b]сила, у старого человека [b]- [/b]опыт.[/m] [m1][b]о̄дт - вуэммь[/b] новый [b]- [/b]старый[/m] [m1][b]Одт я̄лл шӣг лӣ, да вуэммь а̄йк я̄ллмуш соаменҍ пэре ля̄йй.[/b] Хороша новая жизнь[b], [/b]да жизнь старого времени у саамов была лучше.[/m] [m1][b]тоавас - вӣгхэмэсь[/b] сильный [b]- [/b]слабый[/m] [m1][b]Шӣг лӣ выйе тоавас пӯдзэгуэйм.[/b] Хорошо ехать на сильных оленях.[/m] [m1][b]Вӣгхэмэсь пӯдзэгуэйм кугкас эгк вый.[/b] На слабых оленях далеко не уедешь.[/m] [m1][b]тоавас - кыффк[/b] сильный - обессилевший[/m] [m1][b]Тоавас о̄ллмасьт пугк кӣдэсьт тӯлльювв.[/b] У сильного человека всё в руках держится. (Букв. спорится).[/m] [m1][b]Кыффк ла̄ммпсэнч элэлэ юлькэ альн чуаннч.[/b] Обессилевшая овечка еле на ногах стоит.[/m] [m1][b]э̄ллесь - вулльгесь[/b] высокий [b]- [/b]низкий[/m] [m1][b]Э̄ллесь па̄кь э̄л ло̄сса лӣ пэ̄ййнэ. [/b] На высокую гору трудно взбираться.[/m] [m1][b]Вулльгесь туала лӣ, да шӣһтель лӣ.[/b] Низкий столик, да удобен[/m] [m1][b]кугкесь - оанҍхэсь[/b] длинный - короткий[/m] [m1][b]Кугкесь кя̄ййн эйй роаммшадтҍ нике̄нн.[/b] Длинная дорога никого не радует.[/m] [m1][b]Оанҍхэсь ва̄рэсьт эгк эст лоаткнэ.[/b] В коротком путешествии не успеешь устать.[/m] [m1][b]коамьтэсь - ке̄нҍцэсь[/b] широкий - узкий[/m] [m1][b]Коамьтэсь кя̄йн мӣлльтэ[/b] По широкму тракту[/m] [m1][b]вуэйев е̄ннэ машынэдтӭ еадтӭ.[/b] может много машин идти. (двигаться)[/m] [m1][b]Ке̄нҍцэсь оассэ е̄кхэллэв ро̄бхушшэ[/b] Тесная одежда мешает трудиться.[/m] [m1][b]удлэсс - не̄мм[/b] быстрый - медленный[/m] [m1][b]Удлэсс по̄яс вэххтэнне сыййта ко̄стэ.[/b] Скорый поезд быстро до села домчался.[/m] [m1][b]Не̄мм о̄ллмасьт быдҍсувв кугкь ве̄һкьвуд вӯррьтэ.[/b] У медлительного человека придётся долго помощи ждать.[/m] [m1][b]ве̄ссьлэсь - ва̄ййвъесь[/b] весёлый - скучный[/m] [m1][b]Ве̄ссьлэсь о̄ллмасьт лыһк кӣдэсьт роаммшадт.[/b] У весёлого человека дело в руках радуется. (Букв, горит)[/m] [m1][b]Ва̄ййвъесь я̄лл эйй лажэһтҍ нимэ̄нн.[/b] Тоскливая жизнь ничего не прибавляет.[/m] [m1][b]се̄ӈькесь - кэ̄сс[/b] тонкий - толстый[/m] [m1][b]Се̄ӈӈькссь роаӈӈьк нӣййт лӣ мо̄джссь нӣййт.[/b] Девушка с тонкой талией - красивая девушка.[/m] [m1][b]Кэ̄сс олма эйй лаччк лыһкэ.[/b] Толстому человеку трудно работать.[/m] [m1][b]се̄ӈькссь - кэ̄сс[/b] тонкий - толстый[/m] [m1][b]Се̄ӈькэсь ӣӈ мӣлльтэ эйй вуэй выйе. [/b] По тонкому льду нельзя ехать.[/m] [m1][b]Кэсс бревьн ло̄сса лӣ пыллэ.[/b] Толстое бревно трудно пилить.[/m] [m1][b]ке̄һпесь - ло̄ссесь[/b] лёгкий [b]- [/b]тяжёлый (трудный[b])[/b][/m] [m1][b]Ке̄һпесь юалка удлэннс вӣджев.[/b] Лёгкие ножки быстро бегут.[/m] [m1][b]Ло̄ссесь я̄ллмушш о̄ллма а̄йкалт пуарасмаһт.[/b] Тяжёлая жизнь рано старит человека.[/m] [m1][b]ке̄һпьсэсь - ло̄ссесь[/b] лёгкий [b]- [/b]трудный[/m] [m1][b]Ке̄һпесь моаййнас ло̄гэ па̄ррьшя вэххтэнне.[/b] Лёгкий рассказ мальчик быстро прочитал.[/m] [m1][b]Ло̄ссесь тӯйй лӣ о̄һпнуввэ, да ке̄һпесь ля̄ннч маӈӈэ тӯетҍ выгкэ.[/b] Трудное дело учиться, да легко будет потом дела вест. (Букв. Трудно в учёбе, лекгко в бою.)[/m] [m1][b]пӯййтьесь - коашькэхь[/b] жирный - худой[/m] [m1][b]Че̄ххча пӯдзэ пӯййтьесь ле̄в.[/b] Осенью олени [b]- [/b]жирные[/m] [m1][b]Коашькэхь о̄ллмасьт э̄ххт лӣгк лӣ кӯдтье.[/b] У худого (исхудавшего) человека еле душа в теле.[/m] [m1][b]вышшлэсь - ла̄шькэсь[/b] трудолюбивый - ленивый[/m] [m1][b]Вышшлэсь па̄рьн эйй пэ̄л ниманҍтэмь тӯесьт.[/b] Трудолюбивый парень никакого дела не боится.[/m] [m1][b]Ла̄шшькэсь олмне ло̄сса лӣ саесьт лыгксэ.[/b] Ленивому человеку трудно с места сдвинуться. (Букв. Трудно зад с места оторвать.)[/m] [m1][b]кэ̄рр - сӯбиесь[/b] твердый - мягкий[/m] [m1][b]Со̄нэсьт лӣ кэ̄рр ыјјпан.[/b] У него твёрдый характер.[/m] [m1][b]Сӯбпесь кӣдэгуэйм эйй вуэй нимэ̄нн лыһкэ.[/b] Мягкими руками нельзя ничего делать.[/m] [m1][b]кэ̄ллм - пӯлле[/b] холодный [b]- [/b]горячий[/m] [m1][b]Кэ̄ллм пӣӈӈк че̄д оассэтҍ манн.[/b] Холодный ветер насквозь продувает.[/m] [m1][b]Пуле ча̄йй рыд а̄ввт.[/b] Горячий чай душу греет.[/m] [m1][b]ню̄ццк - кыпптма[/b] сырой - вареный[/m] [m1][b]Нюццк ча̄зь эйй вуэй югкэ.[/b] Нельзя пить сырую воду.[/m] [m1][b]Мунн шоабпша кыпптма пӯдзэ вуэнч по̄ррэ.[/b] Я люблю есть варёное оленье мясо.[/m] [m1][b]чӯввесь - те̄ммесь[/b] светлый - темный[/m] [m1][b]Ке̄сся мӣнэнҍ кугкь оаррэв чӯввесь ый.[/b] Летом у нас долго стоят белые ночи.[/m] [m1][b]Оаһка о̄нӭ пай те̄ммесь оассэтҍ.[/b] Бабушка всегда носила темные одежды.[/m] [m1][b]пӯншэсь - са̄кксай[/b] опрятный - грязный[/m] [m1][b]Со̄нэсьт ля̄йй чофта пӯншэсь е̄меннҍт[/b] У него была очень опрятная хозяйка.[/m] [m1][b]Па̄ррьшясьт кӣд лӣйенҍ нэря са̄кксай.[/b] У мальчика были очень грязные руки.[/m] [m1][b]вӯййкьесь - поанньесь[/b] прямой кривой (косой)[/m] [m1][b]Соайвэсьт шэ̄ннтэв пай вӯййкьесь мӯр.[/b] На юге растут только прямые деревья.[/m] [m1][b]Таввьлэсьт шэ̄ннтэв поанньесь пе̄ссь - мӯря.[/b] Па севере растут кривые берёзки.[/m] [m1][b]а̄ррькъесь - сӯрвэс[/b] робкий [b]- [/b]шустрый[/m] [m1][b]А̄ррькьесь нӣйта чофта палл лыһцъенҍ.[/b] Робкая девочка очень боится докторов.[/m] [m1][b]Сӯрвэсь па̄ррьшя вэххтэннс пыдтӭ мӯрэтҍ.[/b] Шустрый мальчик быстро принёс дрова.[/m] [m1][b]вэххтьесь - мя̄лкас (медленный)[/b] быстрый (скорый) [b]- [/b]медлительный[/m] [m1][b]Вэххтьесь пӯдзэ удлэнне кархэнҍ мӣнэтҍ куадта.[/b] Быстрые олени скоро доставили нас домой.[/m] [m1][b]Мя̄лкас ва̄ннҍцмушш лоаткнаһт о̄ллма.[/b] Медленная ходьба утомляет человека.[/m] [m1][b]ня̄лькесь - пыччкрэсь[/b] сладкий - горький[/m] [m1][b]Ня̄лькесь по̄ррмушш нуэлл поанӭтҍ.[/b] Сладкая еда ослабляет зубы.[/m] [m1][b]Пыччкҏэсь я̄лл лӣ, да быдт эвтас е̄лле.[/b] Горькое житьё, да надо дальше жить.[/m] [m1][b]суэллай - сӯльхэмэсь[/b] соленый - бессолый[/m] [m1][b]Кӯлль лӣ суэллай, эйй вуэй е̄ннэ по̄ррэ. Сӯльхэмэсь вя̄р лӣ нюэссь по̄ррэ.[/b] Рыба солёная[b], [/b]нельзя много съесть. Бессолый суп плохо естся.[/m] [m1][b]ча̄дзъесь - коашькэсь[/b] водянистый - сухой[/m] [m1][b]Таннӓ ля̄йй ча̄дзъесь ке̄ссь.[/b] Нынче было сырое лето.[/m] [m1][b]Коашькэсь сӯййнэтҍ са̄мь пыйев коаммэ сыз.[/b] Сухое сено саамы кладут во внутрь канег.[/m] [m1][b]сӯгкесь - нёарьпесь[/b] густой - жидкий[/m] [m1][b]Нӣйта кыпьтэ сӯгкесь вя̄р, пассьтэмь чуэннч.[/b] Девочка сварила густой суп, ложка стоит.[/m] [m1][b]Со̄нн кыпьтэ нёарьпесь удт.[/b] Она сварила жидкую кашу.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] РЕСТОРАНН (РЕСТОРАН) [m1][b][c]РЕСТОРАНН, ПО̄РРМУШШ[/c][/b] РЕСТОРАН, ЕДА[/m] [m1] [/m] [m1][b]Мунн та̄та по̄ррэ.[/b] Я хочу есть.[/m] [m1][b]Мунн порсува.[/b] Я хочу есть.[/m] [m1][b]Мунэсьт не̄лльк рыдэсьт пуалл.[/b] Голод жжёт меня.[/m] [m1][b]Мунн та̄та югкэ.[/b] Я хочу пить.[/m] [m1][b]Ныдтҍ югсува, ныдтҍ югсува,[/b] Так пить хочу, так пить хочу,[/m] [m1][b]пугк рыдт ко̄шшкма лӣ.[/b] вся душа иссохла.[/m] [m1][b]Касть вуайй тэста? ...[/b] Где можно здесь? ...[/m] [m1][b]- порсассьтэ[/b] перекусить[/m] [m1][b]- пе̄йв кэск по̄ррмуж коаввнэ[/b] пообедать[/m] [m1][b]- е̄кесь по̄ррмуж коаввнэ[/b] поужинать[/m] [m1][b]Мунн гуэйкэ куадтэнч лӣ[/b] Для меня зарезервирован[/m] [m1][b]ко̄ллм о̄ллма гуэйкэ туэлль.[/b] столик на три человека.[/m] [m1][b]Мыннӭ пэре ля̄һч шӣг туэль. .. анҍсэ...[/b] Мне было бы хорошо стол... занять...[/m] [m1][b]- сӯйй саесьт[/b] в тихом месте[/m] [m1][b]- э̄һкан лузьн[/b] у окна[/m] [m1][b]- оаллкэнҍ[/b] на улице[/m] [m1][b]Офецианнт, пошаласта,[/b] Официант, пожалуйста,[/m] [m1][b]пыһтӭ мьннӭ ...[/b] подайте мне ...[/m] [m1][b]- по̄ррэм лыст[/b] меню[/m] [m1][b]- вял эфт стоакэн[/b] ещё один стакан[/m] [m1][b]- кэ̄ббьй - ка̄ра[/b] пепельницу[/m] [m1][b]- кэ̄ллм ча̄зь[/b] холодную воду[/m] [m1][b]Лӣ Тӣнэнҍ по̄ррэм лысст ...[/b] Есть у Вас меню ...[/m] [m1][b]- рӯшш кӣлэсьт[/b] на русском языке[/m] [m1][b]- са̄мь кӣлэсьт[/b] на саамском языке[/m] [m1][b]- вӣресь ланнҍ кӣлэсьт[/b] на иностранном языке[/m] [m1][b]Вуэйбэдтӭ Тыйй ве̄кьхэ[/b] Вы можете помочь[/m] [m1][b]мыйе воалшэ? ...[/b] нам выбрать? ...[/m] [m1][b]- югкмужэтҍ[/b] Напитки[/m] [m1][b]- э̄ввт ке̄һпесь по̄ррмужэтҍ[/b] легкую закуску[/m] [m1][b]- пӯлле вя̄рр[/b] горячие первые блюда[/m] [m1][b]- ныммьп по̄ррмужэтҍ[/b] в торые блюда[/m] [m1][b]Манҍтэ фирмэннӭ по̄ррмушш[/b] Какое фирменное блюдо[/m] [m1][b]Тӣнэнҍ лӣ?[/b] имеется у Вас?[/m] [m1][b]Лӣ элля Тӣнэнҍ пӯдзэ вуэннч по̄ррмушш?[/b] Есть ли у Вас блюдо из оленьего мяса, из оленины?[/m] [m1][b]Мунн воалша э̄ввт по̄ррмужэтҍ ...[/b] Я выбираю закуски...[/m] [m1][b]- сӯлль кӯль, лӯз[/b] солёную рыбу, сёмгу[/m] [m1][b]- лӯз мӣйнетҍ[/b] лососевю икру[/m] [m1][b]- кетовэ мӣйнетҍ[/b] кетовую икру[/m] [m1][b]- чоаһпесь мӣйнэтҍ[/b] чёрную икру[/m] [m1][b]- кӯммпар мӣйнэтҍ[/b] грибную икру[/m] [m1][b]- баклажаннэ мӣйнэтҍ[/b] баклажановую икру[/m] [m1][b]- овошнэ салат[/b] салат овощной[/m] [m1][b]- кӯммпар салат[/b] грибной салат[/m] [m1][b]- вуэннч салат[/b] мясной салат[/m] [m1][b]- кӯлль салат[/b] салат из рыбы[/m] [m1][b]- ме̄рр тя̄мпэнҍ салат[/b] салат из водорослей[/m] [m1][b]- са̄мь салат - нюввтэ[/b] саамский салат нюввтэ[/m] [m1][b]- са̄мь салат - канҍц[/b] саамский салат - каннҍц[/m] [m1][b]- каллпас ассортэ[/b] ассорти из колбас[/m] [m1][b]- вуэннч ассортэ[/b] ассорти мясное[/m] [m1][b]- кӯлль ассортэ[/b] ассорти рыбное[/m] [m1][b]- пӯдзэ вуэнч жареха[/b] жаркое из оленины[/m] [m1][b]- пӯдзэ вуэнчесьт кыпптма лӣм[/b] бульон из оленины[/m] [m1][b]- чоаһпесь ле̄йп[/b] чёрный хлеб[/m] [m1][b]- руэнн чай[/b] зелёный чай[/m] [m1][b]- ке̄һпесь вӣллькесь вӣн це̄ҏьк[/b] бокал лёгкого белого вина[/m] [m1][b]- ня̄лькэсь кэ̄ллм ӣӈ[/b] мороженое[/m] [m1][b]Е̄ннэ а̄ййкэ быдҍсувв вӯррьтэ?[/b] Как долго придётся ждать?[/m] [m1][b]Пыһтэ мыннӭ, пошаласта, ...[/b] Подайте мне, пожалуйста, ...[/m] [m1][b]вэрс газетатҍ[/b] свежие газеты[/m] [m1][b]кэллм ча̄зь ӣӈэнҍ[/b] холодную воду со льдом[/m] [m1][b]ма̄ль[/b] Сок[/m] [m1][b]пе̄ссь-мӯр ма̄ль[/b] берёзовй сок[/m] [m1][b]мӯррьй ча̄зь[/b] ягодный морс[/m] [m1][b]саррь ча̄зь[/b] Черничный морс[/m] [m1][b]ёӈӈ ча̄зь[/b] брусничный морс[/m] [m1][b]шӯрр пӣва крӯжка[/b] большую кружку пива[/m] [m1][b]вӣллькэсь вынҍ суля[/b] бутылку белого вина[/m] [m1][b]рӯппьсэсь вынҍ суля[/b] бутылку красного вина[/m] [m1][b]шампанскэ суля[/b] бутылку шампанского[/m] [m1][b]ко̄ффэ кӯһт на̄пь[/b] две чашечки кофе[/m] [m1][b]минеральнэ ча̄зь суля[/b] бутылку минеральной воды[/m] [m1][b]ня̄лькэсь кэ̄ллм ӣӈ[/b] мороженое[/m] [m1][b]Покэ мунн вуэрта по̄ррмужэтҍ,[/b] Пока я жду кушанья, (еду)[/m] [m1][b]вуая о̄дтсэтҍ ло̄гкэ.[/b] могу почитать новости.[/m] [m1][b]Па̄ссьтӭ Тоннӭ![/b] Спасибо Вам! Благодарю Вас![/m] [m1][b]Пе̄ррвэ пӯлле по̄ррэм[/b] Первые горячие блюда[/m] [m1][b]вуэннч вя̄рр[/b] мясной суп[/m] [m1][b]вуэннч лӣмм[/b] мясной бульон[/m] [m1][b]горох вя̄рр[/b] гороховый суп[/m] [m1][b]ка̄на лӣмм[/b] куринный бульон[/m] [m1][b]ка̄на вя̄рр[/b] куринный суп[/m] [m1][b]каҏтфэлль вя̄рр[/b] картофельный суп[/m] [m1][b]капэст вя̄рр[/b] суп с капустой - щи[/m] [m1][b]кӯлль лӣмм[/b] рыбный бульон[/m] [m1][b]кӯлль вя̄рр[/b] рыбный суп[/m] [m1][b]кӯммпар вя̄рр[/b] грибной суп[/m] [m1][b]ма̄ййт вя̄рр[/b] молочный суп[/m] [m1][b]овошнэ вя̄рр[/b] овощной суп[/m] [m1][b]томаһт вя̄рр[/b] томатный суп[/m] [m1][b]фассэль вя̄рр[/b] фасолевый суп[/m] [m1][b]Манҍтэ вя̄ҏ алкак по̄ррэ?[/b] Какой суп будешь есть?[/m] [m1][b]Мунн ва̄лта кӯль вя̄р.[/b] Я возьму рыбный суп.[/m] [m1][b]Манҍтэ вя̄р ва̄лтак нийтне?[/b] Какой суп возьмёшь дочке?[/m] [m1][b]Нийтнс ва̄лта ка̄на вя̄р.[/b] Дочке закажу куриный суп.[/m] [m1][b]Манҍтэ вя̄р аллк па̄ррьн по̄ррэ?[/b] Какой суп будет мальчик кушать?[/m] [m1][b]Со̄нн аллк вуэнч вя̄ҏ по̄ррэ.[/b] Он будет мясной суп есть.[/m] [m1][b]Офецианнт, лӣ Тӣнэнҍ кӯммпар вя̄рр?[/b] Официант, есть у Вас грибной суп?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мӣнэнҍ лӣ мугка вя̄рр.[/b] Да, такой суп у нас имеется.[/m] [m1][b]Эйй, та̄рьм мӣнэнҍ элля кӯммпар вя̄р.[/b] Нет; сегодня грибного супа у нас нет.[/m] [m1][b]Танна мунн ва̄лта овошнэ вя̄р.[/b] Тогда я закажу овощной суп.[/m] [m1][b]Лӣ элля Тӣнэнҍ лӯсс вя̄рр, лӣмм[/b] Есть ли у Вас суп, бульон из сёмги?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мӣнэнҍ югке вуэр лӣ[/b] Да, у нас всегда есть[/m] [m1][b]мугка вя̄рр, лӣмм.[/b] такой суп, бульон.[/m] [m1][b]Па̄ссьпӭ Тоннӭ![/b] Благодарю Вас![/m] [m1][b]Вуэнч по̄ррэм.[/b] Мясные блюда[/m] [m1][b]Вуйвас[/b] Печень[/m] [m1][b]жареха ...[/b] жаркое из ...[/m] [m1][b]пӯдзэ вуэнчэсьт[/b] из оленины[/m] [m1][b]ша̄гь вуэнчэсьт[/b] из свинины[/m] [m1][b]котлеһт ...[/b] котлета из ...[/m] [m1][b]- лӣхемь вуэнчэсьт[/b] Говядины[/m] [m1][b]- пӯдзэ вуэнчэсьт[/b] оленины[/m] [m1][b]- ша̄гь вуэнчесьт[/b] свинины[/m] [m1][b]кӯгтҍк[/b] сердце[/m] [m1][b]кэ̄ллм пӯдзэ вуэннч[/b] строганина из оленины[/m] [m1][b]лӣхемь вуэннч:[/b] говядина:[/m] [m1][b]- кыпптма[/b] отварная[/m] [m1][b]- па̄ррма[/b] тушёная[/m] [m1][b]- поашштма[/b] жареная[/m] [m1][b]маӈем чальм[/b] почки[/m] [m1][b]нӣпчесс вуэннч[/b] шашлык[/m] [m1][b]поашштма ша̄гь вуэннч[/b] жареная свинина[/m] [m1][b]ша̄гь е̄ҏьт та̄хьт[/b] рёбрышки свиные[/m] [m1][b]Эдтам[/b] мозги[/m] [m1][b]Мэ̄нн ва̄лтак нымьп по̄ррмэнҍ?[/b] Что возьмёшь на второе?[/m] [m1][b]Мунн ва̄лта нымьп по̄ррмэнҍ[/b] На второе блюдо я возьму[/m] [m1][b]пӯдзэ вуэнчэсьт жареха[/b] жаркое из оленины.[/m] [m1][b]Мунн чофта та̄та кэ̄ллм пӯдзэ вуэнч.[/b] Я очень хочу строганину из оленины.[/m] [m1][b]Со̄нн ныдтҍ шэ тувв кэ̄ллм пӯдзэ вуэнч по̄ррэ.[/b] Он тоже желает строганину сеть.[/m] [m1][b]Лоанҍт, ло̄нҍтэнҍ чӣннма по̄ррэм.[/b] Птицы, блюда из птиц.[/m] [m1][b]ка̄ннҍ - ка̄нҍ[/b] курица[/m] [m1][b]ка̄нҍ ...[/b] куриная ...[/m] [m1][b]- вуйвас[/b] печень[/m] [m1][b]- лӣмм[/b] бульон[/m] [m1][b]- раннҍт[/b] грудинка[/m] [m1][b]- суая[/b] крылышки[/m] [m1][b]- юалка[/b] ножки[/m] [m1][b]каннҍ пӯра[/b] цыплёнок[/m] [m1][b]рыһп - рыбп[/b] куропатка[/m] [m1][b]ча̄дзь - лоаннҍт[/b] утка[/m] [m1][b]чуэннь - чӯнне[/b] гусь[/m] [m1][b]чуххч - чухч[/b] глухарь[/m] [m1][b]Манҍтэ лоанҍт тувак то̄нн ва̄лльтэ?[/b] Какую птицу желаешь ты заказать?[/m] [m1][b]Мунн тува рыбп ва̄лльтэ,[/b] Я желаю заказать куропатку,[/m] [m1][b]тэдта лӣ е̄һк по̄ррэм.[/b] это деликатесная еда.[/m] [m1][b]Мэ̄нн аллк то̄н алльк по̄ррэ?[/b] Что будет есть твой сын?[/m] [m1][b]Со̄нн ӣджь воалашт, мэ̄нн со̄нн та̄һт по̄ррэ[/b] Он сам выберет, чего он хочет кушать.[/m] [m1][b]На, я ныдтҍ.[/b] Ну и ладно.[/m] [m1][b]Кӯлль я ме̄рр по̄ррэм.[/b] Рыба и морепродукты[/m] [m1][b]вуэсск - вӯсскан[/b] окунь[/m] [m1][b]ка̄мпель - ка̄ммпал[/b] камбала[/m] [m1][b]кра̄бп - краб[/b] краб[/m] [m1][b]кӯввч - кувч[/b] кумжа[/m] [m1][b]лӯсс - лӯз[/b] сёмга[/m] [m1][b]ныгкешь - нэ̄һкаш[/b] щука[/m] [m1][b]ра̄ввт - ра̄вт[/b] голец[/m] [m1][b]сӣллт-сӣлт[/b] сельд[/m] [m1][b]Соаввель[/b] хариус[/m] [m1][b]Тоареськ[/b] треска[/m] [m1][b]тя̄ммп - тя̄мп[/b] водоросли[/m] [m1][b]ша̄бп - ша̄б[/b] сиг[/m] [m1][b]тыккс - тыкс[/b] пикша[/m] [m1][b]Манҍтэ кӯль воалшак то̄нн?[/b] Какую рыбу ты выбираешь?[/m] [m1][b]Ко̄ххт е югке вуэр мунн ва̄лта ӣджьсан[/b] Как всегда я возьму самому себе[/m] [m1][b]поашштма лӯз.[/b] жареную сёмгу.[/m] [m1][b]Э мэ̄нн алкак то̄нн гыс по̄ррэ?[/b] А что же ты будешь есть?[/m] [m1][b]Мунн чофта шоабпша кыпптма ра̄вт по̄ррэ,[/b] Я очень люблю отварного гольца есть,[/m] [m1][b]тэ̄нн я ва̄лта.[/b] это я и возьму.[/m] [m1][b]Мэ̄нн шоабашт то̄н ка̄ллесь по̄ррэ?[/b] Что любит кушать твой муж?[/m] [m1][b]Со̄нн шаобашт кыпптма тоареськ[/b] Он любит отварную треску со[/m] [m1][b]сметананҍ я мэнӭгуэйм по̄ррэ.[/b] сметаной и яйцами есть.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] РО̄БЭҺТ Я ПРОФЕССЬЯ (РАБОТА) [m1][b][c]РО̄БЭҺТ Я ПРОФЕССЬЯ[/c][/b] РАБОТА И ПРОФЕССИЯ[/m] [m1] [/m] [m1][b]Касьт То̄нн ро̄бхужак?[/b] Где Вы работаете?[/m] [m1][b]Мунн ро̄бхужа ...[/b] Я работаю ...[/m] [m1][b]шко̄ласьт учтлэнҍ[/b] учителем в школе[/m] [m1][b]ча̄рэсьт пӯдзэ пынньенҍ[/b] оленеводом в тундре[/m] [m1][b]пэҏтэсьт куарръенҍ[/b] швеёй дома[/m] [m1][b]е̄весь ла̄фькэсьт[/b] в продовольственном магазине[/m] [m1][b]канторасьт кыҏьйхэйенҍ[/b] В офисе секретарём[/m] [m1][b]больницасьт лыһцъенҍ[/b] доктором в больнице[/m] [m1][b]театрэсьт ла̄ввлъенҍ[/b] певцом в театре[/m] [m1][b]Касьт лыһк То̄н а̄һкь?[/b] Где работает Ваша жена?[/m] [m1][b]Мун а̄һкь эйй лыгк никасьт.[/b] Моя жена нигде не работает.[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ куэдтҍ е̄менҍт.[/b] Она - домохозяйка.[/m] [m1][b]Со̄нн вуэпяст па̄ррнэтҍ.[/b] Она воспитывает детей.[/m] [m1][b]Касьт ро̄бхушшэв То̄н ка̄нҍц?[/b] Где работают Ваши друзья?[/m] [m1][b]Сыйй ро̄бхушшэв ...[/b] Они работают ...[/m] [m1][b]ме̄рэсьт[/b] на море[/m] [m1][b]е̄ммьне вӯльн, ша̄хтасьт[/b] под землёй, на шахте[/m] [m1][b]куаррэм мастерскасьт[/b] в пошивочной мастерской[/m] [m1][b]ба̄нкэсьт[/b] в банке[/m] [m1][b]лыһцэм пэҏтэсьт[/b] в больнице[/m] [m1][b]ча̄рэсьт пӯдзэ пынньенҍ[/b] В тундре оленеводом[/m] [m1][b]Манҍтэ ро̄бэһт лӣ ...[/b] Какая работа ...[/m] [m1][b]То̄нэсьт[/b] у Вас[/m] [m1][b]вуэррьпнӭсьт[/b] у сестры[/m] [m1][b]вӣлльесьт[/b] у брата[/m] [m1][b]Мунэсьт лӣ шӣг ро̄бэһт ме̄рэсьт.[/b] У меня на море хорошая работа.[/m] [m1][b]Вӣльесьт лӣ чофта пэӆтэс ро̄бэһт.[/b] У брата очень опасная работа.[/m] [m1][b]Вуэрьпнӭсьт лӣ ло̄ссесь ро̄бэһт.[/b] У сестры тяжелая работа.[/m] [m1][b]Ба̄нкэсьт лӣ ке̄һпесь те̄ӈӈькьесь лыһк.[/b] В банке лёгкая денежная работа.[/m] [m1][b]Е̄нҍсан лӣ мо̄джесь лыһк театрэсьт.[/b] У моей матери красивая работа в театре.[/m] [m1][b]Ро̄бхужак То̄нн, вай пе̄ннҍсиясьт ля̄к ё?[/b] Работаете Вы, или уже на пенсии?[/m] [m1][b]Мунн ля̄ ё пе̄ннҍсиясьт, ноэ вял ро̄бхужа.[/b] Я уже на пенсии, но ещё работаю.[/m] [m1][b]Ло̄сса лӣ е̄лле, чофта коаццкчедтэв а̄рв.[/b] Тяжело жить, цены очень кусаются.[/m] [m1][b]Мунн ро̄бхужа шко̄ласьт сто̄ржэнҍ.[/b] Я работаю в школе сторожем.[/m] [m1][b]Манҍтэ лыһк То̄нэсьт лӣ?[/b] Кем Вы работаете? (Букв. Какая у Вас работа)?[/m] [m1][b]Мунэсьт лӣ ке̄һпесь лыһк.[/b] У меня лёгкая работа.[/m] [m1][b]Мунн ля̄ куаррэй.[/b] Я швея.[/m] [m1][b]Лыгка куарръенҍ мастерскаһт.[/b] Работаю в мастерской швеёй.[/m] [m1][b]Мунн куаҏа оассэтҍ.[/b] Я шью одежду.[/m] [m1][b]учтэлль - учтэль[/b] учитель[/m] [m1][b]Мунн ля̄ учтэлль.[/b] Я - учитель.[/m] [m1][b]учтэлленҍ лыһкэ[/b] работать учителем.[/m] [m1][b]Мунн лыгка (ро̄бхужа) учтэлленҍ.[/b] Я работаю учителем.[/m] [m1][b]куаррэй[/b] швея, портниха[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ че̄песь куаррэй.[/b] Она - талантливая швея.[/m] [m1][b]куарръенҍ лыһкэ[/b] работать швеёй, портнихой[/m] [m1][b]Со̄нн лыһк совхозэсьт куарръенҍ.[/b] Она работает в совхозе швеёй.[/m] [m1][b]Со̄нн куарр пастхэтҍ оассэтҍ.[/b] Она шьёт пастухам одежду[/m] [m1][b]вуэппьсэй[/b] воспитатель.[/m] [m1][b]Мыйй ле̄бпь вуэппьсэй[/b] Мы - воспитатели.[/m] [m1][b]вуэппьсэйенҍ лыһкэ[/b] работать воспитателем[/m] [m1][b]Мыйй лыһкэпь вуэпьсэйенҍ.[/b] Мы мы работаем воспитателями.[/m] [m1][b]ёарркэй[/b] переводчик (букв, переворачивающий)[/m] [m1][b]Аджь лӣ ёарркэй.[/b] Отец переводчик.[/m] [m1][b]ёарркъенҍ лыһкэ[/b] работать перевод чихом[/m] [m1][b]Аджь лыһк са̄мь кӣл ёарркъенҍ.[/b] Отец работает переводчиком саамского языка.[/m] [m1][b]кырьйхэй[/b] писатель, журналист[/m] [m1][b]Алльк лӣ кыҏьйхэй.[/b] Сын журналист.[/m] [m1][b]кырьйхэйенҍ лыһкэ[/b] работать писателем, журналистом[/m] [m1][b]Алльк лыһк кырьйхэйенҍ.[/b] Сын работает журналистом.[/m] [m1][b]лаппьсэй[/b] доярка, дояр[/m] [m1][b]Мун вуэррьпэнҍ лӣ лаппьсэй.[/b] Моя сестра - доярка.[/m] [m1][b]лаппьсъенҍ лыһкэ[/b] работать дояркой, дояром[/m] [m1][b]Со̄нн лыһк фе̄рмасьт лаппьсъенҍ.[/b] Он работает на ферме дояром.[/m] [m1][b]лӣйпэтҍ па̄шшьтэй[/b] пекарь, хлебопёк[/m] [m1][b]Мунн ля лӣйпэтҍ па̄шшьтэй.[/b] Я -пекарь, хлебопёк[/m] [m1][b]лӣйпэтҍ па̄шшьтьенҍ лыһкэ[/b] работать пекарем,[/m] [m1][b]Нӣййт лыһк лӣйпэтҍ па̄шшьтьенҍ.[/b] Дочь работает пекарем.[/m] [m1][b]Мунн та̄та лӣйпэтҍ па̄шшьтьенҍ шэ̄ннтэ.[/b] Я хочу хлебопёком стать.[/m] [m1][b]лыһцэй[/b] доктор[/m] [m1][b]Со̄н па̄ррьн лӣ лыһцэй.[/b] Её парень -доктор.[/m] [m1][b]лыһцъенҍ лыһкэ[/b] работать доктором[/m] [m1][b]Со̄нн лыһк больницасть лыһцъенҍ.[/b] Он работает доктором в больнице.[/m] [m1][b]мӣгкэй[/b] продавец, продавщица[/m] [m1][b]Е̄ннҍ лӣ мӣгкэй.[/b] Мать - продавщица.[/m] [m1][b]мӣгкъенҍ лыһкэ[/b] работать продавцом[/m] [m1][b]Со̄нн лыһк ла̄фькэсьт мӣгкъенҍ.[/b] Она работает в магазине продавцом.[/m] [m1][b]па̄нӭтҍ лыһцэй[/b] зубной врач[/m] [m1][b]па̄нӭтҍ лыһцъенҍ лыһкэ[/b] работать зубным врачём[/m] [m1][b]Вуэррьпэнҍ лыһк па̄нӭтҍ лыһцъенҍ.[/b] Сестра работает зубным врачём.[/m] [m1][b]пӣлльетҍ лыһцъенҍ лыһкэ[/b] работать ушным врачём[/m] [m1][b]пӯдзэтҍ пынньснҍ лыһкэ[/b] работать оленеводом, пастухом[/m] [m1][b]те̄дэтҍ тӣдтӭй[/b] учёный[/m] [m1][b]Мун ка̄ннҍц лӣ те̄дэтҍ тӣдтӭй.[/b] Мой друг - учёный[/m] [m1][b]те̄дэтҍ тӣдтҍенҍ лыһкэ[/b] работать учёным[/m] [m1][b]Мунн вӣлльй те̄дэтҍ тӣдтҍенҍ лыһк. [/b] Мой брат работает учёным.[/m] [m1][b]телеграфистэнҍ лыһкэ[/b] работать телеграфистом[/m] [m1][b]тӣӈькэтҍ лоагкей[/b] бухгалтер, кассир[/m] [m1][b]тӣӈькетҍ лоагкьенҍ лыһкэ[/b] работать бухгалтером, кассиром[/m] [m1][b]тӯййшэйенҍ лыһкэ[/b] работать строителем[/m] [m1][b]электреһкь - электрегкь[/b] электрик[/m] [m1][b]электреһкенҍ лыһкэ[/b] работать электриком[/m] [m1][b]кӯль шылльенҍ лыһкэ[/b] работать рыболовом, рыбаком[/m] [m1][b]Касьт лыһк То̄нн вӣлльй?[/b] Где работает Ваш брат?[/m] [m1][b]Со̄нн лыһк ме̄рэсьт кӯль шылльенҍ[/b] Он работает в море рыбаком[/m] [m1][b]кыппьтэй[/b] повар[/m] [m1][b]Касьт лыһк То̄н вуэррьпэнҍ?[/b] Где работает Ваша сестра ?[/m] [m1][b]Со̄нн лыһк ресторанэсьт кыппьтъенҍ.[/b] Она работает в ресторане поваром.[/m] [m1][b]вуэӈӈэ[/b] отдыхать[/m] [m1][b]вуэӈӈэм па̄лль[/b] отпуск (Букв, пора отдыха)[/m] [m1][b]Е̄ннэ пе̄ййвэ манн Тӣнэнҍ вуӈӈэм па̄лль?[/b] Сколько дней длится у Вас отпуск?[/m] [m1][b]Мӣнэнҍ вуэӈӈэм па̄лль манн ко̄ллмлоагкь - выдтлоагкь кӯһт пе̄ййвэ.[/b] У нас отпуск длится тридцать - пятьдесят два дня.[/m] [m1][b]Ма̄ксъювв Тӣн вуэӈӈэм па̄лль?[/b] Оплачивается Ваш отпуск?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мӣн вуэӈӈэм па̄лль шӣгктэнне ма̄ксмъювв.[/b] Да, отпуск хорошо оплачивается.[/m] [m1][b]Касьт тыйй вуэӈӈбэдтӭ вуэӈӈм па̄лесьт?[/b] Где Вы отдыхаете в отпуску?[/m] [m1][b]Мыйй вуэӈӈэпь вуэӈӈэм па̄лесьт: Ба̄ренц ме̄рр рынтэсьт лубэ ча̄рэсьт.[/b] Во время отпуска мы отдыхаем на берегу Баренцевого моря или в тундре.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ТӢРВХЭМУШШ Я ПРОАШШЪЕДТМУШШ (ПРИВЕТСТВИЯ) [m1][b][c]ТӢРВХЭМУШШ Я ПРОАШШЪЕДТМУШШ[/c][/b] ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЕ[/m] [m1] [/m] [m1][b]Тӣррв![/b] Привет! Здорово! Здравствуй![/m] [m1][b]Тӣррв! Тӣррв![/b] Привет! Привет![/m] [m1][b]Тӣррв я̄лак![/b] Здравствуй! (Обращение на ты)[/m] [m1][b]Тӣррв е̄лльбэдтӭ![/b] Здравствуйте! (Обращение ко многим или на Вы).[/m] [m1][b]Пӯррь ӣнцэ![/b] Доброе утро![/m] [m1][b]Пӯррь пе̄ййв![/b] Добрый день ![/m] [m1][b]Пӯррь е̄кьнэ![/b] Добрый вечер![/m] [m1][b]Пӯррь ыйй![/b] Доброй ночи![/m] [m1][b]Пӯррь пуэдӓнт![/b] Добро пожаловать![/m] [m1][b]Пӯррь пуэдтҍмушш![/b] Добро пожаловать! (Буквально: Доброе прибытие!)[/m] [m1][b]Роамм лӣ То̄н (тӣнэтҍ) уййнэ![/b] Рад Вас (вас) видеть![/m] [m1][b]Мунн тӣрвха То̄н (тӣнэтҍ)[/b] Я приветствую Вас (вас)[/m] [m1][b]мӣн са̄мь е̄ммьне альн![/b] на нашей саамской земле![/m] [m1][b]Мунн пӯдтӭ ...[/b] Я прибыл(а) ...[/m] [m1][b]о̄ххта[/b] один[/m] [m1][b]оакенан я па̄ррнэгуэйм[/b] с женой и детьми[/m] [m1][b]Мунн пӯдтӭ ...[/b] Я прибыла ...[/m] [m1][b]ӣнӭнан[/b] с моей мамой[/m] [m1][b]кӯенан я па̄ррнэгуэйм[/b] с мужем и детьми[/m] [m1][b]Коанҍцэгуэйм[/b] с друзьями[/m] [m1][b]Мунн я̄ла ...[/b] Я живу ... (остановилась)[/m] [m1][b]кӯссетҍ е̄ллем саесьт[/b] в гостинице[/m] [m1][b]ро̄дан гоанҍцэнҍ[/b] у родственников[/m] [m1][b]мун тоавврэжэсьт[/b] у моего товарища[/m] [m1][b]Мунн тоатче пэ ...[/b] Я хотел (а) бы ...[/m] [m1][b]уййнлэдтэ коанҍцэгуэйм[/b] увидеться (встретишься) с друзьями[/m] [m1][b]уййнэ тӣн ланҍ[/b] увидеть (посмотреть) ваш город[/m] [m1][b]во̄дтэдтэ музеӣе[/b] сходить в музей[/m] [m1][b]теаһтрэ[/b] театр[/m] [m1][b]Библиотекатҍ[/b] библиотеки[/m] [m1][b]Кӯдтэ тӣррвэнҍ![/b] До свиданья! (Обращение на ты. Букв, оставайся, здоров, здорова!)[/m] [m1][b]Кӯдтъегке тӣррвенҍ![/b] До свиданья (Обращение ко многим или на Вы, оставайтесь со здоровьем, здоровы!)[/m] [m1][b]Пугк пэррьмусса То̄ннӭ (тыйс)![/b] Всего хорошего Вам (вам)![/m] [m1][b]Ента райя![/b] До завтра![/m] [m1][b]Уййнлэдтэм райя![/b] До встречи![/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ТО̄ММТАСЛУВВМУШ (ЗНАКОМСТВО) [m1][b][c]ТО̄ММТАСЛУВВМУШ[/c][/b] ЗНАКОМСТВО[/m] [m1] [/m] [m1][b]То̄нн (тыйй) ебпе ля̄ томтас?[/b] Вы (вы) не знакомы?[/m] [m1][b]Вуайй, мунн То̄н (тӣнэтҍ) томтасладта![/b] Позвольте, я познакомлю Вас (вас)![/m] [m1][b]мун коанҍцэнҍ[/b] С моим другом, (моей подругой)[/m] [m1][b]мун кӯенҍ[/b] с моим мужем[/m] [m1][b]мун оакенҍ[/b] с моей женой[/m] [m1][b]мун тоавврэжэнҍ[/b] с моим товарищем[/m] [m1][b]мун элькэнҍ[/b] с моим сыном[/m] [m1][b]мун нӣйтэнҍ[/b] с моей дочкой[/m] [m1][b]мун ро̄дҍхэллегуэйм[/b] с моими родителями[/m] [m1][b]мун эженҍ[/b] с моим отцом[/m] [m1][b]мун ӣнӭнҍ[/b] с моей мамой[/m] [m1][b]Вауйй томтаслуввэ[/b] Позвольте познакомиться. (Букв, можно познакомиться).[/m] [m1][b]Мунн нэ̄мм лӣ ...[/b] Меня зовут (букв, моё имя) ...[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ То̄н нэ̄мм?[/b] Как Вас зовут?[/m] [m1][b]Чофта шӣг лӣ То̄нэнҍ томтаслуввэ ![/b] Очень приятно с Вами познакомиться![/m] [m1][b]Чофта шӣг лӣ тӣнэгуэйм томтаслуввэ.[/b] Очень приятно с вами познакомиться.[/m] [m1][b]Та̄та томтаслаһтӭ То̄н (тӣнэтҍ) ...[/b] Хочу познакомить Вас (вас ) ...[/m] [m1][b]мун коанҍцэнҍ.[/b] с моим другом, (с моей подругой)[/m] [m1][b]мун кӯенҍ[/b] с моим мужем, супругом[/m] [m1][b]мун оакенҍ.[/b] с моей женой, супругой[/m] [m1][b]мун тоавврэжэнҍ[/b] с моим товарищем[/m] [m1][b]Томтасладтҍ мун ...[/b] Познакомь меня ...[/m] [m1][b]со̄нэнь (сӣнэгуэйм)[/b] с ней (с ним), (с ними)[/m] [m1][b]коанҍцэгуэйм[/b] с друзьями (подругами)[/m] [m1][b]тоаввржэгуэйм[/b] с товарищами[/m] [m1][b]Томтасладтҍ со̄н ...[/b] Познакомь его (её) ...[/m] [m1][b]мунэнҍ[/b] со мной[/m] [m1][b]сӣнэгуэйм[/b] с ними[/m] [m1][b]мун тоаввржэнҍ[/b] с моим товарищем[/m] [m1][b]мӣн коанҍцэгуэйм[/b] с нашими друзьями[/m] [m1][b]Томтасладтҍ мӣнэтҍ (сӣнэтҍ) ...[/b] познакомь нас (их)[/m] [m1][b]тон ка̄нҍцэнҍ[/b] с твоим другом (твоей подругой)[/m] [m1][b]тӣн тоавврэжэгуэйм[/b] с вашими товарищами[/m] [m1][b]тӣн вуэррьпнӭнҍ я вӣлльенҍ[/b] с вашей сестрой и вашим братом[/m] [m1][b]Шӣг лӣ То̄нэнҍ (со̄нэнҍ) томтаслувнэ.[/b] Рад с Вами, (с ним, с ней) познакомиться.[/m] [m1][b]Шӯрр па̄ссьпэ, мыннӭ шӣг тӣнэтҍ уййнэ.[/b] Большое спасибо, мне приятно вас видеть.[/m] [m1][b]Томтаслувве мун коанҍцэгуэйм![/b] Познакомьтесь с моими друзьями![/m] [m1][b]Ке̄ ля̄к то̄нн? -[/b] Кто ты?[/m] [m1][b]Мунн ля̄ са̄ммьля.[/b] Я - саами.[/m] [m1][b]Мунн ля̄ рӯшшла.[/b] Я - русский.[/m] [m1][b]вӣресь ланнҍ олма[/b] иностранец (букв, чужой страны человек)[/m] [m1][b]Ке̄ лӣ со̄нн?[/b] Кто он (она)?[/m] [m1][b]Со̄нн лӣ ...[/b] Он (она) ...[/m] [m1][b]ыжэм[/b] Коми[/m] [m1][b]я̄ҏан[/b] ненец[/m] [m1][b]пастэх[/b] оленевод[/m] [m1][b]учтэлль[/b] учитель[/m] [m1][b]кырьйхэй[/b] писатель[/m] [m1][b]те̄дэтҍ тӣдтӭй[/b] учёный[/m] [m1][b]соаллтэх[/b] солдат[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ То̄н нэ̄мм? -[/b] Как Вас зовут? (Букв. Как Ваше имя)[/m] [m1][b]Мунн нэ̄мм лӣ …[/b] Меня зовут ... (Букв, моё имя) ...[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ со̄н нэ̄мм?[/b] Как зовут его (её)?[/m] [m1][b]Со̄н нэ̄мм лӣ ...[/b] Его (её) зовут...[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ То̄н фамилья?[/b] Как Ваша фамилия?[/m] [m1][b]Мун фамилья лӣ Сорванов.[/b] Моя фамилия Сорванов.[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ со̄н (сӣн) фамилья?[/b] Как его (её) (их) фамилия?[/m] [m1][b]Со̄н (сӣн) фамилья лӣ ...[/b] Его (её) (их) фамилия ...[/m] [m1][b]Чофта шӣг лӣ томтаслуввэ ...[/b] Приятно познакомиться ...[/m] [m1][b]то̄нэнҍ[/b] с тобой[/m] [m1][b]тӣнэгуэйм[/b] с вами[/m] [m1][b]то̄н коанҍцэгуэйм[/b] с твоими друзьями[/m] [m1][b]тӣн тоавврэжэгуэйм[/b] с вашими товарищами[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ нэ̄мм? ...[/b] Как зовут? (Букв. Как имя?) ...[/m] [m1][b]то̄н тоавврэжэсьт[/b] Твоего товарища[/m] [m1][b]То̄н ка̄нҍцэсьт[/b] Вашего друга, (Вашей подруги)?[/m] [m1][b]Касьт То̄нн я̄лак?[/b] Где Вы живёте?[/m] [m1][b]Касьт я̄лл? ...[/b] Где живёт? ...[/m] [m1][b]то̄н ка̄ннҍц[/b] твой друг (твоя подруга)[/m] [m1][b]тӣн тоавврэшш[/b] ваш товарищ[/m] [m1][b]то̄н вуэррьпэнҍ[/b] твоя сестра[/m] [m1][b]тӣн вӣлльй[/b] ваш брат[/m] [m1][b]Мыгклэ Ва̄сськ[/b] Василий Николаевич[/m] [m1][b]Со̄нн я̄лл Луя̄вьрэсьт[/b] Он (она) живёт в Ловозеро[/m] [m1][b]Касьт е̄лльбэдтӭ тыйй? ...[/b] Где вы живёте? ...[/m] [m1][b]Мыйй е̄ллепь Мӯрмнэсьт.[/b] Мы живём в Мурманске.[/m] [m1][b]Касьт е̄ллев? ...[/b] Где живут? ...[/m] [m1][b]сыйй[/b] они[/m] [m1][b]са̄мь о̄ллма[/b] саамы[/m] [m1][b]студент[/b] студенты[/m] [m1][b]то̄н па̄ррнэ[/b] твои дети[/m] [m1][b]Сыйй е̄ллев ланӭсьт.[/b] Они живут в городе.[/m] [m1][b]Е̄ллев сыйй Луя̄вьрэсьт?[/b] Они живут в Ловозеро?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, сыйй е̄ллев Луя̄вьрэсьт.[/b] Да, они живут в Ловозеро.[/m] [m1][b]Я̄лак тонн Мӯрмнэсьт?[/b] Живёшь ты в Мурманске?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, мунн я̄ла Мӯрмнэсьт.[/b] Да, я живу в Мурманске.[/m] [m1][b]Эйй, мунн эмм е̄ль Мӯрмнэсьт.[/b] Нет, я живу не в Мурманске.[/m] [m1][b]Мунн я̄ла ...[/b] Я живу ...[/m] [m1][b]Арьсъсёгэсьт,[/b] В деревне Арьсъёгк, (Варзино)[/m] [m1][b]Росляковасьт,[/b] в Росляково[/m] [m1][b]Соаӈьке сыйтэсьт[/b] в посёлке Шонгуй[/m] [m1][b]Североморскэсьт,[/b] в Североморске[/m] [m1][b]Пӯдзэ ланӭсьт - (Оленсгорскэсьт)[/b] в городе Оленегорске[/m] [m1][b]Тыребырь са̄ткэсьт[/b] в становище Териберка[/m] [m1][b]Е̄ллев сыйй тэста, Мӯрмнэсьт?[/b] Живут они здесь, в Мурманске?[/m] [m1][b]Ныдтҍ![/b] Да![/m] [m1][b]Касьт я̄лл? ...[/b] Где живёт? ...[/m] [m1][b]то̄н ка̄ннҍц Вуэннҍтрэ[/b] твой друг Андрей[/m] [m1][b]со̄н тоавврэшш[/b] его (её) товарищ[/m] [m1][b]Мун ка̄ннҍц Вуэннҍтрэ я̄лл ...[/b] Мой друг Андрей живёт ...[/m] [m1][b]ланӭсьт[/b] в городе[/m] [m1][b]сыйтэсьт[/b] в селе[/m] [m1][b]Баренц ме̄рр рынтэсьт[/b] на берегу Баренцевого моря[/m] [m1][b]Харлов са̄ткэсьт[/b] в становище Харловка[/m] [m1][b]таввьлэсьт[/b] на севере[/m] [m1][b]ча̄рэсьт[/b] в тундре[/m] [m1][b]соайвэсьт[/b] на юге[/m] [m1][b]Касьт вуая мунн уййнэ? ...[/b] Где я могу увидеть? ...[/m] [m1][b]со̄н[/b] его (её)[/m] [m1][b]сӣнэтҍ[/b] их[/m] [m1][b]те̄дэтҍ тӣдтӭй[/b] учёного[/m] [m1][b]То̄нн вуаяк ... уййнэ[/b] Ты сможешь увидеть ...[/m] [m1][b]музеесьт[/b] в музее[/m] [m1][b]шко̄ласьт[/b] в школе[/m] [m1][b]те̄дэтҍ тӣдтӭй акадсмиясьт[/b] в академии наук[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ЧА̄РР (ТУНДРА) [m1][b][c]ЧА̄РР[/c][/b] ТУНДРА[/m] [m1] [/m] [m1][b]Та̄ҏьм выййлепь чӣррэ.[/b] Сегодня поедем в тундру.[/m] [m1][b]Куһка лӣ пастхэтҍ е̄лем сай ра̄йя?[/b] Далеко ли места, где живут пастухи?[/m] [m1][b]Е̄ннэ километрэдтӭ лӣ сӣн ба̄за ра̄йя?[/b] Сколько километров до их базы?[/m] [m1][b]Сӣн ба̄за ра̄йя лӣ альт 50 километрэдтӭ.[/b] До их базы около 50 километров.[/m] [m1][b]Ко̄ххт вуайй сӣнэ ра̄йя ёадтӭ?[/b] Как можно до них добраться?[/m] [m1][b]Мэ̄йн вуэйепь мыйй тоагэ выйе?[/b] На чём можем мы туда доехать?[/m] [m1][b]Мыйй вуэйспь тоагэ: та̄лльва пӯдзэ альн выйе[/b] Мы сможем до туда: зимой на оленях доехать[/m] [m1][b]вертолётэнҍ кыррьтэ[/b] вертолётом лететь[/m] [m1][b]буранэгуэйм выйе[/b] на буранах ехать[/m] [m1][b]калкэ альн чӯййкэ.[/b] на лыжах прокатиться.[/m] [m1][b]Мӣ лӣ тэдта?[/b] Что это?[/m] [m1][b]Тэдта лӣ коавас.[/b] Это [b]- [/b]кувакса.[/m] [m1][b]Ко̄ххт лыгкэтҍ ко̄ввас?[/b] Как устанавливают куваксу?[/m] [m1][b]Пыетҍ ҏысьтӭ рысста мӯрр ця̄ӈӈкнэтҍ я ке̄зетҍ сӣнэ э̄л са̄ллвсэтҍ, та̄лльва коатэтҍ пӯдзэ тӯльегуэйм.[/b] Крест на крест устанавливют деревянные жерди и натягивают на них брезент, зимой покрывают оленьими шкурами.[/m] [m1][b]Ке̄ тэста я̄лл?[/b] Кто здесь живёт?[/m] [m1][b]Тэсста е̄ллсв пӯдзэтҍ пынней о̄ллма: са̄мь, ыжэм, я̄ран, рӯшш, я мудта на̄рэд.[/b] Здесь живут оленеводы: саамы ижемцы, ненцы, русские и другие народы.[/m] [m1][b]Мӣ лӣ ко̄ввас сызьнҍ?[/b] Что есть внутри куваксы?[/m] [m1][b]Тэста ле̄в то̄лл сайй, вуэдтӭм сай.[/b] Здесь имеются место для костра, спальные места.[/m] [m1][b]То̄л сай лӯннҍ пыййма ле̄в мӯр то̄л а̄ввтэ, я̄ммпар чоазенҍ, оасьтэ, оассэ, е̄вссь ве̄ҏц.[/b] У костра сложены дрова для огня, вёдра с водой, посуда, одежда, мешки с продуктами.[/m] [m1][b]Коавас лӣ шӯрр я шӣһтэль.[/b] Ку вакса большая и удобная.[/m] [m1][b]Ко̄ввсэсьт лӣ шӣг е̄лле.[/b] В куваксе хорошо жить.[/m] [m1][b]Тала лӣ пӯдзэ тӯлльй, со̄н альн лӣ поакас вуэдтӭ[/b]. Вот оленья шкура[b], [/b]на ней тепло спать.[/m] [m1][b]Касьт вуэдтӭв о̄ллма?[/b] Где спят люди?[/m] [m1][b]О̄ллма вуэдтӭв кудтҍ пе̄лльт ко̄ввас балаган вӯлленҍ. Сӣнэнҍ ле̄в поаһк тӯлльй, роавв, по̄ннц по̄дэшк.[/b] Люди спят по обе стороны куваксы под балаганами. У них тёплые шкуры, спальные мешки, перовые подушки.[/m] [m1][b]Ко̄ввсэсьт нӯре альн ла̄бпэв оассэ, воац, ва̄ннцэнҍ, ныдтҍ сыйй ко̄шшкэв.[/b] В куваксе на верёвках висят одежда, рукавицы, обувь, так они сохнут.[/m] [m1][b]Па̄рна вуадт кӣтткмэсьт, со̄ннӭ лӣ поакас вуэдтӭ.[/b] Ребёнок спит в люльке, ему тепло в ней спать.[/m] [m1][b]Нызан ча̄рэсьт выгкэв куэдтҍ я̄ллмуж: чиннэв я пэ̄сслэв оассэтҍ, кыппьтэв по̄ррмужэтҍ, па̄шшьтэв лӣйпэтҍ, шыллев кӯлетҍ, а̄ввтэв ба̄йна лоавкнэдтэм гуэйкэ, вуэппьсэв па̄ррнэтҍ.[/b] Женщины ведут в тундре домашнее хозяйство: чинят и стирают одежду, варят еду, пекут хлеб, ловят рыбу, топят баню для мытья, воспитывают детей.[/m] [m1][b]Оаллкэнҍ лӣ кэлмас, ца̄гь ма̄лець я ныдтҍ вӣжь олкэс сӣррэ.[/b] На улице холдно, надень малицу и так беги на улицу играть.[/m] [m1][b]Парнэ шоабпшэв та̄лльва оаллкэнҍ сӣррэ.[/b] Дети любят зимойна улице играть.[/m] [m1][b]Сыйй кӣррсэллэв соанӓ альн, чуййкэв савьхэ альн ча̄р мӣлльтэ.[/b] Они катаются на санках, по тундре ходят на лыжах.[/m] [m1][b]Ко̄ввас е̄менҍт.[/b] Хозяйка куваксы.[/m] [m1][b]Ко̄ввас хоззенҍ.[/b] Хозяин куваксы.[/m] [m1][b]Ко̄ввас хоззьнӭсьт ча̄рэсьт пугк выйемь ве̄шш ле̄в мӣлльтэ ва̄ллтэнч:[/b] У хозяина куваксы в тундре все предметы для езды и работы взяты с собой.[/m] [m1][b]харя[/b] хорей[/m] [m1][b]ля̄шшкэм нӯррь[/b] аркан для ловли оленей[/m] [m1][b]кя̄ссэз[/b] упряжь для оленей[/m] [m1][b]выйемь соан[/b] ездовые сани[/m] [m1][b]оакшэ[/b] топор[/m] [m1][b]ныййп[/b] нож[/m] [m1][b]пысс[/b] ружьё[/m] [m1][b]патрон[/b] патроны[/m] [m1][b]се̄лльй[/b] порох[/m] [m1][b]коалк[/b] лыжи охотничьи[/m] [m1][b]са̄ййм - са̄йм[/b] сети[/m] [m1][b]оаллк пе̄ннэ - самэ пэррьмусс со̄н ве̄һкь.[/b] уличная собака - его лучший помощник[/m] [m1][b]поаһк та̄лльв оассэ[/b] тёплые зимние одежды[/m] [m1][b]тубэрк[/b] тоборки[/m] [m1][b]ма̄лець[/b] малица[/m] [m1][b]совехь[/b] совик[/m] [m1][b]пӯдзэ тӯлльй выйем соанэ э̄л[/b] оленья шкура на ездовые сани[/m] [m1][b]ме̄һцьла[/b] охотник[/m] [m1][b]ме̄һцьюшшэ:[/b] Охотиться:[/m] [m1][b]нёалэ э̄л, вӣллькесь нёалэ э̄л[/b] на песцов, на белых песцов[/m] [m1][b]рӣммьне э̄л[/b] на лис[/m] [m1][b]ке̄тҍк э̄л[/b] на россомаху[/m] [m1][b]ре̄шшклэ[/b] стрелять[/m] [m1][b]Та̄рьм вӯллькэпь ме̄һцьюшшэ я̄ввьр э̄л, тамьпе вуйнэв ча̄дзь - лоанҍт.[/b] Сегодня пойдём охотиться на озеро, там плавают утки.[/m] [m1][b]Я̄ввьр лӣ шӯрр я мо̄джесь.[/b] Озеро большое и красивое.[/m] [m1][b]Ко̄ххт лӣ я̄вьрэсьт нэ̄мм?[/b] Как назвается это озеро?[/m] [m1][b]Тэдта лӣ Ню̄ххчяввьр.[/b] Это [b]- [/b]Лебяжье озеро.[/m] [m1][b]Тэнна я̄вьр альн е̄ллев нюхч, мо̄джесь вӣллькесь лоанҍт.[/b] На этом озере живут лебеди, большие белые птицы.[/m] [m1][b]Тэста лӣ е̄ннэ югке - налшэм кӯлле:[/b] Здесь много разной рыбы:[/m] [m1][b]ша̄бп - ша̄б[/b] сиг[/m] [m1][b]ныгкешь - нэ̄һкаш[/b] щука[/m] [m1][b]куввч - кувч[/b] кумжа[/m] [m1][b]соаввэль[/b] хариус[/m] [m1][b]вӯсскан[/b] окунь[/m] [m1][b]Куһкенҍ лӣ тэста ме̄рр?[/b] Далеко ли отсюда море?[/m] [m1][b]Эйй, элля куһкенҍ.[/b] Нет, недалеко.[/m] [m1][b]Тэста ме̄рр ра̄йя ля̄ннч выдт километрэдтэ.[/b] Отсюда до моря будет пять километров.[/m] [m1][b]Та̄та са̄йм лӯшшьтэ, можэ ме̄рр кӯль шыла.[/b] Хочу забросить сети, может морскую рыбу поймаю.[/m] [m1][b]Манҍтэ кӯль та̄так тонн шылле?[/b] Какую рыбу хочешь ты поймать?[/m] [m1][b]Конешнэ, та̄та ме̄рр лӯз шьшле.[/b] Конечно, хочу морскую сёмгу поймать.[/m] [m1][b]Манҍтэ кӯль лев вял тэста?[/b] Какая рыба есть ещё здесь?[/m] [m1][b]Тэста вуайй шылле сӣлтэтҍ, кувчэтҍ, ка̄ммплэтҍ, троасськэтҍ, тыксэтҍ.[/b] Здесь можно поймать селедку, кумжу, камбалу, треску, пикшу.[/m] [m1][b]Тэдта чофта шӣг лӣ![/b] Это очено хорошо![/m] [m1][b]Манҍтэ мӯрьй шэ̄ннтэв ча̄рэсьт?[/b] Какие ягоды растут в тундре?[/m] [m1][b]Мӣн ча̄рэсьт шэ̄ннтэв югкэ - налшэм мӯрьй?[/b] В нашей тундре растут различные ягоды?[/m] [m1][b]Ке̄сся уссэпь е̄ннэ - е̄ннэ луэммнэтҍ, сыйй а̄йкалт чӣллкэв. Маӈӈа чӣллкэв сарь, ёӈ я чиммнуж.[/b] Летом много - много морошки собираем, она рано созревает. Потом созревают черника, брусника, и вороника.[/m] [m1][b]Са̄мь ва̄йймлэнне по̄ррэв югке - налшэм мӯрьетҍ.[/b] Саамы с удовольствием едят различные ягоды.[/m] [m1][b]Шэ̄ннтэв ле ча̄рэсьт кӯммпар?[/b] Растут ли в тундре грибы?[/m] [m1][b]Ныдтҍ, ча̄рэсьт шэ̄ннтэв югке - налшэм кӯммпар.[/b] Да, в тундре растут самые разные грибы.[/m] [m1][b]По̄ррэв ле са̄мь о̄ллма кӯммнрэтҍ?[/b] Едят ли саамы грибы?[/m] [m1][b]Ко̄ххт ев по̄р! По̄ррэв кӯммпрэть, нэ ва̄нас.[/b] Как не едят! Едят грибы, но мало.[/m] [m1][b]Ке̄сся ва̄йймлэнне по̄ррэв кӯммпрэтҍ пӯдзэ.[/b] Летом охотно едят грибы олени.[/m] [m1][b]Манҍтэ мӯр шэ̄ннтэв ча̄рэсьт?[/b] Какие деревья растут в тундре?[/m] [m1][b]Ча̄рэсьт шэ̄ннтэв: воаллвэл, поаннь пе̄ссь - мӯря, субь, нуаҏт мӣсстэг.[/b] В тундре растут: ивы, кривые берёзки, осины, кусты вереска .[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ЧИССЛИТЕЛЬНЭ (ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ) [m1][b][c]ЧИССЛИТЕЛЬНЭ[/c][/b] ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ[/m] [m1] [/m] [m1][b]нӯлль[/b] 0[/m] [m1][b]э̄ххт[/b] 1[/m] [m1][b]кӯһт[/b] 2[/m] [m1][b]ко̄ллм[/b] 3[/m] [m1][b]не̄лльй[/b] 4[/m] [m1][b]выдт[/b] 5[/m] [m1][b]кудт[/b] 6[/m] [m1][b]кыджемь[/b] 7[/m] [m1][b]ка̄ххц[/b] 8[/m] [m1][b]аххц[/b] 9[/m] [m1][b]лоагкь[/b] 10[/m] [m1][/m] [m1][b]э̄ххтэмплоагкь[/b] 11[/m] [m1][b]кӯһтэмплоагкь[/b] 12[/m] [m1][b]куэллмэмплоагкь[/b] 13[/m] [m1][b]не̄лльемплоагкь[/b] 14[/m] [m1][b]выдэмплоагкь[/b] 15[/m] [m1][b]кудтэмплоагкь[/b] 16[/m] [m1][b]кыджемплоагкь[/b] 17[/m] [m1][b]ка̄ххцэмплоагкь[/b] 18[/m] [m1][b]аххцэмплоагкь[/b] 19[/m] [m1][b]кӯһтлоагкь[/b] 20[/m] [m1][/m] [m1][b]кӯһтлоагкь э̄ххт[/b] 21[/m] [m1][b]ко̄ллмлоагкь[/b] 30[/m] [m1][b]не̄лльйлоагкь[/b] 40[/m] [m1][b]выдтлоагкь[/b] 50[/m] [m1][b]кудтлоагкь[/b] 60[/m] [m1][b]кыджемлоагкь[/b] 70[/m] [m1][b]ка̄ххцлоагкь[/b] 80[/m] [m1][b]аххцлоагкь[/b] 90[/m] [m1][b]чудтҍ[/b] 100[/m] [m1][/m] [m1][b]кӯһт чӯдҍ[/b] 200[/m] [m1][b]ко̄ллм чӯдҍ[/b] 300[/m] [m1][b]не̄лльй чӯдҍ[/b] 400[/m] [m1][b]выдт чӯдтӭ[/b] 500[/m] [m1][b]кудт чӯдтӭ[/b] 600[/m] [m1][b]кыджем чӯдтӭ[/b] 700[/m] [m1][b]ка̄ххц чӯдтӭ[/b] 800[/m] [m1][b]аххц чӯдтӭ[/b] 900[/m] [m1][b]туафант[/b] 1000[/m] [m1][/m] [m1][b]выдтэмплоагкь туафнэдтӭ[/b] 15 000[/m] [m1][b]э̄ххт милльонн[/b] 1 000 000[/m] [m1][b]выдт милльоннэ[/b] 5 000 000[/m] [m1][b]э̄ххт миллиьяррд[/b] 1 000 000 000[/m] [m1][b]кыджемь милльяррдэ[/b] 7 000 000 000[/m] [m1][/m] [m1][b]пе̄рвэ[/b] первый[/m] [m1][b]ныммьп[/b] второй[/m] [m1][b]куалмант[/b] третий[/m] [m1][b]ня̄льянт[/b] четвёртый[/m] [m1][b]выдант[/b] пятый[/m] [m1][b]кудант[/b] шестой[/m] [m1][b]кыджянт[/b] седьмой[/m] [m1][b]кахцант[/b] восьмой[/m] [m1][b]ахцант[/b] девятый[/m] [m1][b]лоагант[/b] десятый[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ЫВЬН (ЦВЕТА) [m1][b][c]ЫВЬН[/c][/b] ЦВЕТА[/m] [m1] [/m] [m1][b]алехь[/b] синий[b], [/b]васильковый[/m] [m1][b]Мӣнэнҍ ча̄рэсьт шэ̄ннтэв алехь, ке̄лэнч - налла, ра̄зэнч.[/b] У нас в тундре растут, подобные колокольчикам, синие цветы, колокольчики.[/m] [m1][b]а̄лэ[/b] алый[/m] [m1][b]Мыннӭ я̄нна куарэ а̄лэ са̄ҏфан.[/b] Мне мама сшила алыйсарафан.[/m] [m1][b]бе̄жевэ[/b] бежевый[/m] [m1][b]Со̄нэсьт лӣ бежевэ пальтэшк.[/b] У неё бежевая кофта.[/m] [m1][b]бяган[/b] пёстрый[/m] [m1][b]Ча̄рэсьт мунн уййнэ е̄ннэ бяган пӯдзэтҍ.[/b] В тундре я видел много пёстрых оленей.[/m] [m1][b]вӣллькесь[/b] белый[/m] [m1][b]Вӣллкесь та̄лл лӣ чофта тоавас коаннҍт на̄ввьт.[/b] Белый медведь очень сильное дикое животное.[/m] [m1][b]коалль[/b] золотой[/m] [m1][b]Че̄ххча ва̄ресьт коалль мӯр вуэӆӆьк.[/b] Осенью в лесу золотые деревья сияют.[/m] [m1][b]ра̄нӭсь[/b] серый[/m] [m1][b]Мунн вӯссьтэ ла̄фькэсьт ранӭсь лоаятҍ.[/b] Я купила в магазине серую пряжу.[/m] [m1][b]рӯппьсесь[/b] красный[/m] [m1][b]Коале та̄лльва рӯппьсэсь пе̄ййв па̄шшт, мӯнне лӣннченҍ.[/b] Если зимой красное солнце горит, морозы будут.[/m] [m1][b]руччкесь[/b] желтый[/m] [m1][b]Ке̄сся шэ̄ннтэв ча̄рэсьт руччкесь ра̄зь.[/b] Летом в тундре растут жёлтые цветы.[/m] [m1][b]руэнн[/b] зеленый[/m] [m1][b]Руэнн е̄ммне эля роаммаһт чильмэтҍ.[/b] Зелёный покров земли радует глаз.[/m] [m1][b]рэ̄һк - руччкесь[/b] оранжевый[/m] [m1][b]Мунэсьт лӣ рэһк - руччкесь рыбпехь.[/b] У меня оранжевый платок.[/m] [m1][b]се̄рэ[/b] серый[/m] [m1][b]Парнасьт ле̄в шӯрр се̄рэ чалма.[/b] У ребёнка большие серые глазки.[/m] [m1][b]сыллп[/b] серебряный[/m] [m1][b]Аджя лоаје мыннӭ сыллп сӯрмас.[/b] Отец подарил мне серебряный перстень.[/m] [m1]те̄месь темный[/m] [m1][b]Та̄лльва ле̄в чофта те̄мссь ый.[/b] Зимой очень тёмные ночи.[/m] [m1][b]чоаһпесь[/b] черный[/m] [m1][b]Со̄нн оанн пай чоаһпесь оассэтҍ.[/b] Она носит всегда чёрные одеяния.[/m] [m1][b]чӯввесь[/b] светлый[/m] [m1][b]Чӯввесь роамм соагк пӯдӭ мыйе.[/b] К нам пришла светлая радостная весть.[/m] [m1][b]чӯввесь - алехь[/b] голубой[/m] [m1][b]Нийтасьт ле̄в чӯввесь - алехь чалльм.[/b] У девочки светло - голубые глаза.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] ЫГЬ КЭСК (ВРЕМЕНА ГОДА) [m1][b][c]ЫГЬ КЭСК[/c][/b] ВРЕМЕНА ГОДА[/m] [m1] [/m] [m1][b]та̄лльв - та̄льв[/b] зима[/m] [m1][b]та̄лльва[/b] зимой[/m] [m1][b]Кугкесь та̄лльв лӣ[/b] Долгая зима[/m] [m1][b]не̄лькэсь па̄лль.[/b] голодная пора.[/m] [m1][b]кыдт - кыд[/b] весна[/m] [m1][b]кыдта[/b] весной[/m] [m1][b]Кыдта оаввнэв[/b] Весной раскрываются[/m] [m1][b]мӯрэнҍ уммель.[/b] почки на деревьях.[/m] [m1][b]оанҍхэсь кыдт[/b] короткая весна[/m] [m1][b]ке̄ссь - ке̄зь[/b] лето[/m] [m1][b]Ке̄ссь лӣ ва̄пптэгк па̄лль.[/b] Лето - богатая пора.[/m] [m1][b]ке̄сся[/b] летом[/m] [m1][b]кэ̄ллм ке̄ссь[/b] холодное лето[/m] [m1][b]мо̄джесь ке̄ссь[/b] красивое лето[/m] [m1][b]че̄ххч - че̄хч[/b] осень[/m] [m1][b]че̄ххча[/b] осенью[/m] [m1][b]Че̄ххча манн[/b] Осенью проходит[/m] [m1][b]пӯдзэтҍ ло̄гкмушш.[/b] просчёт оленей.[/m] [m1][b]аббръесь че̄ххч[/b] дождливая осень[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m] Э̄ЛЛМАНТ ПА̄ЈК НЭ̄М (НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ СВЕТА) [m1][b][c]Э̄ЛЛМАНТ ПА̄ЈК НЭ̄М[/c][/b] НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ СВЕТА[/m] [m1] [/m] [m1][b]нуҏҏьт - нуҏьт[/b] восток[/m] [m1][b]нуҏьтэсьт[/b] на востоке[/m] [m1][b]Пе̄ййв ло̄ӈӈант нуҏьтэсьт.[/b] Солнце всходит на востоке.[/m] [m1][b]нурьт гоаррэ[/b] на восток[/m] [m1][b]соаййв - соайв[/b] юг[/m] [m1][b]Поссей соаййв пӣӈькя.[/b] Подул южный ветерок.[/m] [m1][b]Соайвас[/b] на юг[/m] [m1][b]Че̄ххча лоанҍт кыррьтэв соайвас.[/b] Осенью птицы улетают на юг.[/m] [m1][b]Соайвэсьт[/b] на юге[/m] [m1][b]вуэрьялл - вуэрьял[/b] запад[/m] [m1][b]Вуэрьял са̄мь ле̄в ва̄птэгк са̄мь.[/b] Западные саамы богатые саамы.[/m] [m1][b]Вуэрьйлэсьт[/b] на западе[/m] [m1][b]Пе̄ййв луэшштадт вуэрьйлэсьт.[/b] Солнце садится на западе.[/m] [m1][b]вуэрьял гоаррэ[/b] к востоку[/m] [m1][b]Таввял[/b] север[/m] [m1][b]Мыйй е̄ллепь таввял па̄јкэсьт.[/b] Мы живём на севере.[/m] [m1][b]Таввьлэсьт[/b] на севере[/m] [m1][b]таввял гоаррэ[/b] к северу[/m] [m1][b]Кыдта лоанҍт кыррьтэв таввял гоаррэ.[/b] Весной птицы летят на север.[/m] [m1][/m] [m0][c red]•[/c][c green]•[/c][c yellow]•[/c][c blue]•[/c][/m]